NDD 2022 Logo

Hester van Bommel

biografie

Hester van Bommel werkt als adviseur, projectleider en onderzoeker bij Pharos, expertisecentrum in gezondheidsverschillen. Daar is ze onder andere betrokken bij een meerjarig onderzoek naar persoonsgerichte en integrale zorg voor mensen met een chronische aandoening en multimorbiditeit met een lagere sociale economische positie. Ze kijkt hierbij wat er nodig is om effectieve en passende zorg te verlenen zodat iedereen, dus ook mensen in kwetsbare situaties hiervan kunnen profiteren.

Daarnaast houdt Hester zich bezig met begrijpelijke communicatie in de zorg en begrijpelijke vragenlijsten in de zorg.