Nieuws NDD 2010

Nieuws NDD 2010

_________________________________________________________________________

16 augustus 2010

6e Nationale Diabetes Dag: vrijdag 30 maart 2012

Na de zeer succesvolle 5e Nationale Diabetes Dag (NDD) in maart 2010, heeft de organisatie de datum voor de volgende editie van de NDD vastgesteld op vrijdag 30 maart 2012. De komende periode zullen alle betrokkenen zich buigen op opnieuw een vooraanstaand, inspirerend en verrassend programma. Een programma dat naar verwachting ook in 2012 heel veel zorgprofessionals zal aanspreken.

Ook voor de volgende editie is gekozen voor het Beatrixtheater van de Jaarbeurs te Utrecht, een locatie die uitstekend aansloot bij de opzet van de NDD.

U kunt zich voorinschrijven voor de NDD 2012. U wordt dan op de hoogte gebracht zodra de inschrijving daadwerkelijk geopend is.

We ontmoeten u graag weer in 2012!

_________________________________________________________________________

29 maart 2010

Drukbezochte Nationale Diabetes Dag 2010

Diabetes raakt ons allemaal

Diabetes is zowel een individueel als een maatschappelijk probleem en raakt niet alleen de mens met diabetes maar ook de zorgprofessional. Dat werd heel duidelijk tijdens Nationale Diabetes Dag 2010, het tweejaarlijkse topcongres van de Nederlandse Diabetes Federatie. Zo’n 900 professionals volgden op 26 maart in het Beatrixtheater in Utrecht het inspirerende rondetafelgesprek waarmee het congres van start ging, namen deel aan de vele symposia en deelsessies, bezochten de innovatieve informatiemarkt en lieten zich verrassen door acts, pauze-presentaties, kick-offs en andere bijzondere momenten. Waaronder ook de benoeming van NDF voorzitter Reinout van Schilfgaarde tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Nationale Diabetes Dag is een breed opgezet congres voor professionals die betrokken zijn bij diabeteszorg, -preventie en -beleid. De dag voor het congres presenteerde het RIVM de Volksgezondheids Toekomst Verkenning 2010 (nationaalkompas.nl). ‘De helft van Nederland is nog te zwaar en tien procent lijdt zelfs aan ernstig overgewicht, blijkt uit de VTV’, merkte dagvoorzitter Inge Diepman op. Hoe leest een zorgverzekeraar zulke cijfers?

Mike Leers, voormalig bestuursvoorzitter van CZ: ‘Met grote zorg. Dat getal gaat namelijk niet vanzelf omlaag. Sterker nog, we mogen ons al in de handen knijpen als het aantal mensen met overgewicht over een paar jaar nog hetzelfde is. Vijf chronische ziektebeelden zijn samen verantwoordelijk voor 75 procent van alle zorguitgaven. Dit betekent dat we onze focus moeten gaan verleggen van de high tech ziekenhuiszorg naar preventie, naar leefstijlinterventies en dergelijke. Voorkomen is beter dan genezen en daar moeten we veel meer energie in gaan steken.’

Leefstijl

Het bevorderen van een gezonde leefstijl is een grote maatschappelijk uitdaging, vond ook Peter van der Velde, voorzitter van Diabetesvereniging Nederland. ‘Hier liggen de kansen. Ik vroeg laatst een aantal rondhangende jongeren naar hun leefstijl. Ze bleken niet aan sport te doen en hun eten uit de muur te halen. Daar gebeurt het dus. We moeten hier in de opvoeding en het onderwijs veel meer in investeren.’

Ook voor mensen met diabetes is leefstijl van groot belang. Zelfmanagement is een belangrijk middel in de strijd. Topsport, noemden verschillende sprekers de prestaties die mensen met diabetes moeten leveren om hun ziekte onder controle te houden.

Over leefstijl gesproken. Het rondetafelsprek werd plotseling verstoord door Erika Terpstra die samen met wielrenner Michael Boogerd het podium op fietste. De actie vormde het startsein voor de campagne Fietsen voor diabetes. Dit initiatief van Diabetesvereniging Nederland daagt mensen met én zonder diabetes uit om dit jaar gezamenlijk tienmaal de wereld rond te fietsen, een afstand van 400 duizend kilometer. De campagne wordt gehouden ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de DVN. Op fietsenvoordiabetes.nl kan iedereen zijn gereden kilometers invullen.

Actieprogramma

Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) – waar op het congres veel aandacht voor was – heeft als belangrijk speerpunt om tot een goed aanbod van leefstijlinterventies te komen. ‘We zijn aan het uitzoeken welke interventies er op dit moment zijn. En we inventariseren waar de leemtes zitten’, aldus Cora Aarsen, teamleider Preventie bij de NDF, tijdens haar presentatie op een van de symposia tijdens het congres. ‘Er is al heel veel op dit gebied. Maar vaak gaat het om regionaal aanbod en weet de ene provincie niet wat er in de andere allemaal beschikbaar is. Daarom zorgen we dat er een landelijk overzicht komt. We werken hierin samen met het Centrum Gezond Leven.’ Aanvullend hierop werkt het NAD ook aan de vaardigheden van zorgprofessionals. Zij kunnen vaak een stimulerende rol vervullen wanneer hun patiënten verbetering van leefstijl nodig hebben.

Het NAD is nadrukkelijk een actieprogramma, merkte projectleider Inge de Weerdt op bij haar toelichting op dit programma. Er is nog ruimte om nieuwe initiatieven aan te dragen. Om dat te stimuleren organiseert het NAD tot eind mei de ideeënprijsvraag ‘Weet jij het beter dan?’ Mensen met diabetes en professionals kunnen ideeën aandragen voor verbetering van de diabeteszorg. Twee winnende ideeën worden uitgewerkt tot een projectvoorstel van maximaal 50 duizend euro.

Diabetes 24/7

NDF directeur Bert Kuipers vroeg al fotograferend aandacht voor nog een andere prijsvraag: Diabetes24/7. Het project, dat van staart gaat met een fotowedstrijd, moet in beeld brengen hoe 1 miljoen Nederlanders op hun eigen manier leven met diabetes. ‘Diabetes gaat over meer dan alleen die spuit, insulinepomp of tabletten. Diabetes is altijd persoonlijk, je hebt het 24 uur per dag, zeven dagen in de week’, aldus Kuipers. Amateur- en beroepsfotografen kunnen tot half oktober foto’s insturen via de website diabtetes24-7.nl.. In november, rond Wereld Diabetes Dag, wordt de winnaar bekend gemaakt. Project Diabetes 24/7 zal vervolgens als reizende expositie in heel Nederland te zien zijn.

In dat kader pastte ook de opmerking van Mike Leers: ‘Diabetes is een sociaal probleem. Want niet alleen ikzelf, maar ook mijn vrouw en kinderen hebben ermee te maken. Zij zijn degenen die me er soms op wijzen dat ik door mijn diabetes nogal nadrukkelijk aanwezig ben met mijn gedrag.’ Leers wees op het belang van een goed individueel zorgplan, waarmee je als patiënt zelf de regie houdt over je leven. ‘Jij moet er moeite voor doen en de zorgprofessionals moeten er moeite voor doen, maar waar het om gaat is jouw omgang met diabetes.’

In de pauze speelden Izaira Kersten en Floris van Tilburg met deze thematiek. Ze gaven een preview van hun theatervoorstelling Candy. Met humor en zelfspot lieten de acteurs zien hoe jongeren leven met diabetes: ‘De internist en mijn moeder willen dat ik een pomp neem. Maar dat gaat dus echt niet gebeuren. Dan lig ik straks zeker in bed met mijn vriendje met een pomp ernaast!’ Candy is ontwikkeld met steun van het Diabetes Fonds en is vanaf april te boeken.

Toespraak Ab Klink

Demissionair minister Ab Klink van VWS wees in zijn toespraak aan het einde van de dag op de noodzaak van een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn bij het verlenen van chronische zorg. Daar is volgens hem een cultuuromslag voor nodig. En er moet nog meer veranderen in de zorg: ‘We moeten zorgverleners gaan betalen naar de kwaliteit die ze leveren. Dat is een van de grootste uitdagingen waar we de komende tijd voor staan’, aldus Klink.

Klink verwacht dat het bevorderen van kwaliteit een belangrijke factor kan gaan worden bij komende bezuinigingen op de gezondheidszorg. ‘We moeten het zorgstelsel zo maken dat bijvoorbeeld een apotheker beloond wordt voor zijn inspanningen om therapietrouw te bevorderen. Op dit moment betalen we alleen voor de pillen die over de toonbank gaan. We betalen zorgverleners niet naar de mate waarin ze zelfmanagement ondersteunen.’ Waar de kwaliteit van zorg inzichtelijk wordt, gaat de zorg volgens Klink vaak met sprongen vooruit en daalt de prijs.

Een cultuuromslag is extra hard nodig gezien het dreigende tekort aan zorgpersoneel, vindt Klink. ‘De komende tien jaar krijgen we met schaarste op de arbeidsmarkt te maken. Daar maak ik me grote zorgen over. De prognoses zijn dat we over tien jaar een vierde deel van het zorgaanbod niet meer kunnen leveren. Er zullen in 2020 naar verwachting 1,3 miljoen mensen met diabetes zijn, als we niet meer aan preventie en het verbeteren van preventie gaan doen. Dat kan betekenen dat we niet alleen in de curatieve zorg, maar ook in bijvoorbeeld de gehandicapten- of ouderenzorg een kwart minder zorg kunnen leveren. En dat komt dan niet door gebrek aan geld, maar door een tekort aan menskracht.’

Lintje

Bij de afsluiting van de dag werd voorzitter Reinout van Schilfgaarde van de Nederlandse Diabetes Federatie benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, wegens zijn bijzondere verdiensten voor de chronisch-ziekenzorg. Minister Klink reikte hem de Koninklijke onderscheiding uit: ‘Reinout, je hebt aan de wieg gestaan van de diabeteszorg en de chronische ziekenzorg. Je introduceerde het concept van de zorggroep en richtte de Longalliantie op. En deze week nog ontvingen we uit jouw hand een rapport als voorzitter van het Coordiantieplatform Zorgstandaarden. Mensen zeggen over je dat je boven de partijen uitsteekt en iemand bent met gezag en een grote persoonlijkheid. In betrekkelijk korte tijd heb je veel tot stand gebracht.’

Diabetes leefstijladviseur

Door symbolisch het laatste puzzelstukje te leggen droeg Bert Kuipers het advies-op-maatprogramma Leefstijladviseur over aan DVN directeur Maarten Ploeg. De Leefstijladviseur is een online programma voor mensen met diabetes type 2, gericht op individuele voeding- en beweegadviezen. ‘Dit kindje is bij de Nederlandse Diabetes Federatie opgegroeid. Maar nu het volwassen is geworden, brengen we het graag bij deze lidorganisatie onder’, motiveerde Kuipers de overdracht. Volgens Maarten Ploeg past de Leefstijladviseur goed bij het aanbod van DVN, en het onlangs gelanceerde concept MijnDVN.

Congresprogramma

Een greep uit het programma van Nationale Diabetes Dag: de wetenschappelijke stand van zaken rond diabetes, de praktijk van diabeteszorgverlening op scholen, de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen, nieuwe inzichten in voedingsadviezen, Nationaal Actieprogramma Diabetes, het belang van preventie in het integraal gezondheidsbeleid en de genderspecifieke benadering van de diabetesproblematiek. Deelsessies gingen over kwaliteitsindicatoren voor e-diabetes, integrale bekostiging, diabetes en depressie, dieetadvisering, empowerment, zelfmanagementeducatie, multidisciplinaire zorggroepen en het project Grip Sugarkids. Congresdeelnemers kunnen de presentaties en foto’s terugzien op nationalediabetesdag.nl.

_________________________________________________________________________

Persbericht 26 maart 2010

Reinout van Schilfgaarde Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Klik op de foto voor een vergroting

Een leven lang op de bres voor moderne zorg en kwaliteit van leven

Vandaag is prof. dr. Reinout van Schilfgaarde benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door demissionair minister Ab Klink tijdens de Nationale Diabetes Dag in het Beatrix Theater in Utrecht. De onderscheiding werd hem toegekend op grond van zijn unieke bijdrage aan de ontwikkeling van de geneeskunde en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Van Schilfgaarde is voorzitter van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Over een periode van meer dan dertig jaar heeft Van Schilfgaarde in tal van functies zijn sporen verdiend. Als chirurg leverde hij een belangrijke bijdrage aan de modernisering van de zorg, waarbij hij steeds veel aandacht gaf aan een interdisciplinaire aanpak en een pragmatische relatie tussen fundamenteel onderzoek en klinische toepasbaarheid. Als wetenschapper verwierf hij internationale erkenning voor zijn grensverleggende prestaties op het gebied van pancreas-transplantatie. Van Schilfgaarde was grondlegger van de International Pancreas and Islet Transplantation Association en de European Society for Organ Transplantation.

Tal van organisaties hebben Van Schilfgaarde leren kennen als een bevlogen en betrokken adviseur en bestuurder met visie. Zo gaf hij als voorzitter van het Concilium Chirurgicum de aanzet tot de modernisering van de specialistenopleiding en de visitatiemethode en de ontwikkeling van een wezenlijk kwaliteitsbeleid. Het leverde hem het erelidmaatschap op van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. In 2002 werd Van Schilfgaarde raadadviseur van het ministerie van VWS met speciale aandacht voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de gezondheidszorg.

Als voorzitter van de Taakgroep Programma Diabeteszorg bracht Van Schilfgaarde in 2005 advies uit aan de minister van VWS over de organisatie van de diabeteszorg in de ons land. Het rapport Diabeteszorg Beter legde de basis voor het huidige beleid gericht op multidisciplinaire ketenzorg op basis van de NDF Zorgstandaard.

Van Schilfgaarde heeft altijd bijzondere aandacht gehad voor diabetes en de mensen die leven met deze aandoening. Hij was enkele jaren bestuurslid van het Diabetes Fonds, sinds 2006 is hij voorzitter van de NDF, de koepel van samenwerkende diabetesorganisaties. Vanuit die functie geeft hij tevens sturing aan het Nationaal Actieprogramma Diabetes dat, volgens de opdracht van het ministerie van VWS, ook als voorbeeld moet dienen voor andere chronische aandoeningen. In 2009 werd Van Schilfgaarde door minister Klink benoemd tot voorzitter van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden.