C.J.E. (Cora) Aarsen

Foto Aarsen

Teamleider Preventie en Voorlichting, projectleider Kijk op Diabetes

Cora Aarsen is gestart als diëtist in de eerstelijnszorg en heeft haar werkterrein vervolgens verlegd naar het Voedingscentrum met als specialisatie ‘Kennis over voeding bij ziekten voor publiek en professionals’. Sinds 2007 is zij bij de Nederlandse Diabetesfederatie projectleider van verschillende preventieprojecten waaronder de campagne ‘Kijk op Diabetes’ Ook is zij met haar team Preventie en Voorlichting nauw betrokken bij het Nationaal Actieprogramma Diabetes. Haar ultieme uitdaging in haar werk: de doelen van de campagne Kijk op Diabetes behalen, een bijdrage leveren aan het realiseren van een adequate opvang voor hoogrisicogroepen binnen de eerstelijnszorg en het lokaal leefstijlaanbod èn aan de opname van diabetespreventie in de Zorgstandaard.