Dr. H.J. (Henk-Jan) Aanstoot

Foto Aanstoot

Henk-Jan Aanstoot volgde zijn medische opleiding in Rotterdam. Na militaire dienst (afd. Hematologie, UMC Radboud, Nijmegen) specialiseerde hij zich tot kinderarts (ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam;1984 -1989), waarna hij van 1989 tot 1993 in Kopenhagen en San Francisco promotieonderzoek (1994) deed naar het ontstaan van type 1 diabetes met o.m.de identificatie van het 64kD autoantigen als GAD65. Na terugkomst promoveerde hij (cum laude) en werkte van 1992 tot 1998 bij de diabetes onderzoeksgroep en – poli van het Sophia Kinderziekenhuis. Van 1998 tot 2003 was hij tevens aangesteld bij de afdeling Immunologie van het ErasmusMC. In 1998 vertrok hij naar het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan de IJssel waar hij tot 2006 werkte en een diabetescenrum werd opgezet. Momenteel is hij kinderarts –diabetoloog en mede-oprichter van Diabeter, een Instituut voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ, ook wel ZBC genoemd) in Rotterdam. Dit expertisecentrum voor kinderen en jongeren met diabetes is het grootste van Nederland en heeft naast een regionale, ook een landelijke functie als derdelijns (academische) centrum met taken voor zorg, onderwijs en onderzoek. Diabeter werkt daarbij nauw samen met het ErasmusMC Sophia (Rotterdam), het IJsselland Ziekenhuis (Capelle ad IJssel) en het St. Franciscus Gasthuis (Rotterdam). In oktober 2008 opende Diabeter een tweede locatie in Deventer, Diabeter-Oost.

Huidige nevenfuncties

Lid van nationale en internationale organisaties op het gebied van diabetes, waaronder de Hvidere Study Group (www.hvidoeregroup.org), International Diabetes Federation (IDF; Consulttaive sectio non Childhood diabetes), voorzitter internationale steering committee DAWN-YOUTH, Lid van de Stuurgroep Diabetes van ZonMW, raad van toezicht Diabetesfonds, plaatsvervangend bestuurslid NDF (als vertegenwoordiger van Diabetesfonds.

Vroegere nevenfuncties

Van 2002 tot 2006: voorzitter van de Nederlandse Diabetes Federatie , het samenwerkingsverband van alle nationale diabetesorganisaties, voorzitter Stichting Diabetes Dagen, lid van diverse commissies zoals de VWS-Taakgroep ‘Diabeteszorg Beter’, de VWS-NDF werkgroep opzet Keten-DBC diabetes, lid en voorzitter werkgroepen verschillende diabeteszorg richtlijnen.