Drs. B. (Bart) Smals

Foto Smals

Sinds 2000 is Bart Smals apotheker te ’s-Gravenzande in apotheek “De Klipper”. In ’s-Gravenzande heeft hij het “Zorgplein Westland” mee helpen oprichten. Het unieke van dit plein is dat alle aangesloten zorgverleners zelfstandig zijn. Samenwerking wordt niet afgedwongen, maar komt uit de zorgverleners zelf. Klanten ervaren het enthousiasme waarmee zaken worden opgepakt.

Apotheek de Klipper is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een voorbeeld apotheek. Klantvriendelijkheid en goede kwaliteit (van zorg) zijn daarbij belangrijke kernwaarden gebleken.

Momenteel wordt hard gewerkt om de ketenzorg van diabetespatiënten gestalte te geven. De vorm van het zorgplein draagt eraan bij dat deze ketenzorg eenvoudig te organiseren is.

Als betrokken apotheker is Bart sinds 2007 als penningmeester aan het hoofdbestuur van de KNMP verbonden. Als gevolg daarvan is hij ook lid van het bestuur van de Nederlandse Diabetes Federatie.