Drs. M.A.M. (Mike) Leers

Foto Leers

Carrière samenvatting

• Op 1 januari 1975 in functie getreden als algemeen stafmedewerker

• Op 1 januari 1979 benoemd tot adjunct-directeur

• Op 1 januari 1985 benoemd tot directeur

• Op 1 mei 1993 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur CZ

• Op 1 januari 2001 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur CbusineZ

• Op 1 september 2009 functie voorzitter Raad van Bestuur neergelegd en benoemd tot adviseur van de Raad van Commissarissen

Naast zijn functie binnen CZ is betrokkene actief op tal van terreinen binnen en buiten de gezondheidszorg en de verzekeringsbranche, zoals o.a.:

• Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland (ZN), vanaf 1 januari 2004 tot 31 december 2004 vice voorzitter;

• Lid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening Noord-Brabant (PRVMZ) 1992 – 1995

• secretaris/penningmeester Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening Noord-Brabant (PRVMZ) 1995 tot en met 1 juli 2004

• lid Programmaraad voor Onderwijs en Onderzoeksbeleid van de Stichting tot bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg (tot en met 31 december 2005)

• lid Raad van Commissarissen Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK), het landelijke financieringsinstituut AWBZ (tot 2006)

• lid Raad van Commissarissen Rabobank Tilburg e.o.(tot en met september 2009)

• voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Tilburg e.o. (vanaf 1 oktober 2009)

• lid curatorium postdoctoraal programma Register Controller van Tias Business School, Universiteit van Tilburg (tot en met 31 december 2005)

• lid/penningmeester curatorium Theologische Faculteit Tilburg (tot en met 31 december 2005)

• lid Maatschappelijke Adviesraad Faculteit der Economische Wetenschappen, Universiteit van Tilburg (tot en met 31 december 2005)

• lid Adviesraad Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit van Tilburg (tot en met 31 december 2005)

• lid Stichtingsbestuur Universiteit van Tilburg (van 1 januari 2006 tot 1 oktober 2009)

• vice voorzitter Stichtingsbestuur Universiteit van Tilburg (vanaf 1 oktober 2009)

• secretaris/penningmeester bestuur Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken

• lid van het bestuur van Association Internationale des Mutualités (AIM) (tot en met 31 december 2008

• vice voorzitter Presidium van Association Internationale des Mutualités (AIM)

• lid van de klankbordgroep Maatschappelijke Verantwoording

• lid Adviesraad Zorg van de Consumentenbond (tot en met 2006)

• lid European Healthcare Innovation Leadership Network (vanaf 2006)

• lid Adviesraad Gezondheidszorg van F. van Lanschot Bankiers (benoeming 01-01-2007)

• lid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg (PRV Limburg) (vanaf 2007)

• lid Raad van Toezicht DGV, Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (vanaf november 2008)

• lid Raad van Commissarissen RSO Haaglanden (vanaf december 2008)

• lid Raad Sociale Innovatie ActiZ (vanaf 1 september 2009)

• voorzitter programmacommissie Thema 2 (Positie van de cliënt en patiënt) van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) (vanaf 1 september 2009)

• lid Raad van Toezicht St. Maartenskliniek Nijmegen (vanaf 1 november 2009)