Drs. M.J.M. (Marga) van Weelden-Hulshof

Marga van Weelden is sinds zomer 2009 voorzitter van de programmacommissie en van de kernthemacommissie van het NAD, het Nationaal Actieprogramma Diabetes. Daarvoor heeft zij 2 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van het NDF, de Nederlandse Diabetes Federatie. Van 2002 tot 2008 maakte zij deel uit van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), vanaf 2003 als vice-voorzitter en vanaf 2004 als voorzitter. Sinds 1979 is zij openbaar apotheker in Ermelo. In haar werk doet zij ondermeer onderzoek naar het genotype van patiënten en de invloed daarvan op de geneesmiddelenkeuze- en dosering van geneesmiddelen. Tevens is zij toezichthoudend apotheker bij GGZ Meerkanten en bij Instelling voor verstandelijk gehandicapten ’s Heerenloo Midden Nederland.

Marga van Weelden heeft vanaf 1987 in diverse bestuursfuncties bestuurlijke ervaring opgedaan. Zij was ondermeer lid van de Huisartsen Vestigings Benoemingscommissie Ermelo en lid van de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Sint Jansdal Harderwijk. Op dit moment is zij Commissaris bij Mediq, een internationaal retail en distributie bedrijf voor zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen.