Drs. R. (Raynold) Bruessing

Foto Bruessing

Huisarts bij de Stichting GAZO, in GC Holendrecht Amsterdam Zuidoost van 1976 tot 2006

Docent afdeling huisartsgeneeskunde AMC UvA van 1998 tot nu. Taken:

• informatie voorziening tussen AMC en huisartsen

• kwaliteitsfeedback aan huisartsen die deelnemen aan 1e lijncohorten chronische zorg

• onderwijs aan medische studentenen studenten medische informatica mbt huisartsinformatiesysteem, ketendossier en EPD.

Lid kerngroep van de DiHag, landelijke expertgroep DM2

Betrokken bij de ontwikkeling van Smartdossier (ketenzorg GAZO/Infotechnology)