F. (Fatima) Malki

Opleidingen

2003-2006: Master Advanced Nurse Practitioner. (Nijmegen)

1999- 2000: Diabetesaantekening SSSV te Bunnik

1996-1998: Leraren opleiding Verpleegkunde (2e graad)

1992-1994: Verkorte A-Inservice opleiding (opleiding voor verpleegkundige)

1985-1989: M.D.G.O Vp (MBO opleiding voor ziekenverzorgende)

1980-1985: Mavo Plesman te Amsterdam

Cursussen

2009: Cursus Gemeenschappelijk Medisch Consulten (GMC) Slotervaartziekenhuis

2007: Cursus Motivational Interviewing

2002- Cursus Nederlands Schrijfvaardigheid en interpretatie onderzoeksartikelen (gericht op het schrijven van artikels voor vakliteratuur en onderzoeken) (Vu- Universiteit te Amsterdam)

2000- Computercursus,PowerPoint presentatietechnieken, Excel, Visio, SPSS

1997- Cursus coachen en begeleiding van leerlingen

1995- Cursus Neuro Development Treatment (NDT)

Werkervaringen

2007-heden : Regiodirecteur Thuiszorg Avicen (oprichtster)

1999-heden: Nurse practitioner diabeteszorg Slotervaartziekenhuis Amsterdam

1994-1999: Afdeling Cardiologie en Internengeneeskunde (OLVG)

1992-1994: Stage binnen het OLVG binnen verschillende afdelingen

1991-1992 :afdeling Neurologie OLVG (Onze lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam)

1989-1991: Werkzaam geweest voor uitzendbureau binnen verschillende velden

1988: Boerhaevekliniek te Amsterdam (gecombineerde afdeling)

1987: Verpleegtehuis Wittenberg (Geriatrische afdeling)

1986: Psychiatrie te Santpoort

1986: Amsterdam thuiszorg (wijkverpleegkundige)

1986: Gehandicapte zorg: Huize Ursula Te Nieuwe Veen

Overige ervaringen en activiteiten

• Geven van trainingen en scholing op het gebied van transculturele zorgverlening gemiddeld 6x per jaar. (doelgroep: doktersassistenten, huisartsen, internisten, verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen, leidinggevenden, verzekeringsartsen en aan de UVA afdeling Medisch-Antropologie.)

• Trainingen aan apothekers en apothekersassistenten (Ramadan en medicatiegebruik)

• Scholing aan leerling verpleegkundigen (HBO/MBO niveau)

• Verzorgen van lessen voor vervolgopleidingen verpleegkundigen (Hogeschool in

Holland, HVA)

• Gastdocent post- hbo dieëtetiek te Nijmegen (diversiteit in de voeding)

• Gastdocent Hoge school Utrecht (opleiding diabetesverpleegkundige/ praktijkondersteuners

• Organiseren van symposia en tevens presentaties

1. Symposium diabeteszorg zonder grenzen 2000

2. Symposium Firma Bosman 2000

3. Symposium EADV 2001/2004

4. Diabetescarrousel (voor huisartsen 2001/ september 2005)

5. Symposium Diabeteszorg te Rai (2003)

6. Symposium te Gent (België 2004)

7. Symposium voor Kinderdiabetes-verpleegkundigen/ kinderartsen

8. Symposium te Amsterdam (diabeteszorg) november 2006

9. Symposium te Slotervaartziekenhuis mei 2009

10. Symposium ACB) mei 2009

• Schrijven van artikelen, bijdrage geleverd aan een boek over voeding en culturele aspecten bij Marokkaanse patiënten met diabetes, artikels geplaatst in de Diabetesspecialist, modern Medicen, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde (NTVG) , EADV-special etc..

• Bijdrage herschrijven van HBOV- boeken gericht op diversiteit in de zorg

• Schrijven van onderzoeksvoorstellen

• Projecten ontwikkelen, coördineren en uitvoeren (uitwisselingsproject tussen Turkije en Marokko, verschillende projecten binnen de gezondheidszorg)

• Onderzoek naar beweeggedrag en houding onder de Marokkaanse vrouwen.

• In 2003- 2007 adviesbureau opgericht (Gericht op vraagstukken uit de gezondheidszorg, welzijn en onderwijs en tevens re-integratie trajecten onder de Marokkaanse jongeren en vrouwen)

• 2004-heden : redactielid tijdschrift “Bloedsuiker” (beoordelen van artikelen op juistheid inhoud en leesbaarheid voor de patiënten)

• 2006-heden: Thuiszorg Avicen opgericht

• 2007 Rol van coach bij het project leergang verkenning

• 2007-2009 Bestuurslid Amsterdamse Sportraad

• 2008-heden bestuurslid Nederlandse Molsim omroep (NMO)

Opgezette en coördinatie projecten

1999-2003: Onderzoek Marokkaanse diabetespatiënten; naar kennis, ervaringen met zorgverleners, sociale omgeving etc..

2001-2002: Audiovisueel voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor de Marokkaanse patiënten met diabetes

2002: Stedelijke voorlichtingscampagne samen met de Agis, APCP, DVN opgezet speciaal voor de Marokkaanse en Turkse doelgroep

2002-2005: Uitwisselingsproject tussen Marokko en Turkije opgezet, communicatiemiddel ontwikkeld (Voor artsen in Marokko en Turkije)

2003-heden: Project Ramadan en medicatiegebruik (Samenwerking met Sal-apotheken, Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Groningen, Stiom, Slotervaartziekenhuis)

2005: Onderzoek naar sport en beweeggedrag en houding van Marokkaanse vrouwen.

2006: project pilot Campagne “Orgaandonatie bij de Marokkaanse gemeenschap” (in opdracht van NIGZ samenwerking met Ministerie van VWS)

2006-heden: Project Bureau jeugdzorg Amsterdam (BJAA)

2006-2007: Behoefte onderzoek naar welzijn en zorgbehoeftes onder Marokkanen en Turken (Cordaan)

2006-heden: Project Landelijke Organisatie Cliëntenraden(LOC)

2007: Project Bestuurd door Islamitische vrouwen (project gericht op emancipatie, vrouwen motiveren, stimuleren begeleiden om kennis te maken en te participeren in bestuursfuncties

2007-heden: Motiveren en stimuleren van migranten vrouwen om te werken en opleidingen te volgen in de gezondheidszorg.

2009 Voorlichting DVD “De Zoete Maanden” (nog in ontwikkeling laatste fase)

2009- heden Dagverzorging voor Marokkaanse ouderen opgezet (in samenwerking met Cordaanthuiszorg)

Talenkennis

• Nederlands: Spreek en schrijfvaardigheid (goed)

• Marokkaans Berbers (Rif ): spreken (goed)

• Marokkaans Arabisch: spreken (redelijk)

• Engels: spreken (redelijk)

• Frans: spreken (redelijk)

• Duits: Spreken (matig)