H.C. (Heleen) Koster-Raven

Foto Koster-Raven

Heleen Koster heeft gewerkt als dietist in een verpleeghuis, een eigen praktijk, verzorgingshuis en vanaf 1992 is ze (aanvankelijk als kleine parttimer) in het Lorentz ziekenhuis te Zeist gaan werken. Gedurende tien jaar heeft ze naast deze werkzaamheden ook nog als docent gewerkt aan de opleiding voor verzorgenden. Met name vanaf het moment dat zij in het ziekenhuis is gaan werken is zij actief geweest in het diabetesteam van het ziekenhuis.

Sinds 2001 werkt ze als hoofd diëtetiek in het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn en heeft ze nog steeds twee spreekuren per week waarin vooral diabetespatienten worden gezien.

Ze heeft er aan meegewerkt dat het Diakonessenhuis locatie Zeist onderdeel is van de diabeteszorggroep te Zeist. De dietisten op deze locatie en de diabetesverpleegkundigen leveren de diabeteszorg voor deze zorggroep.

Ze is bestuurslid van de NVD (Nederlandse Vereniging van Dietisten), voorzitter van het Transmurale Overleg Dietisten Utrecht (TODU) en sinds kort ook bestuurslid van DNO (Diabetes Nutrition Organisation).