Drs. M. (Margot) van den Beuken

Foto Beuken van den

Drs.  Margot van den Beuken – Adviseur Digitale Dienstverlening/ trainer – Diabetesvereniging Nederland

Margot van den Beuken studeerde toegepaste huishoudwetenschappen, management consumentenzaken in Wageningen. Na een vervolgstudie Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is ze in 2000 in dienst gekomen van Diabetesvereniging Nederland, in eerste instantie als webredacteur, maar al gauw is ze betrokken bij verschillende projecten.

Op dit moment is ze in verantwoordelijk voor de projecten:

  • DiabetesKenniswijzer (internet kennisplatform voor mensen met diabetes en zorgverleners, in het kader van het Nationaal Actie Programma Diabetes)
  • DiabetesLIVE  (Live Webtv-uitzending met thema’s op het gebied van leven met diabetes)
  • GripSugarKids (in samenwerking Stichting Diabeter) en serious Health Games (spelend leren met educatiefeedback voor gebruiker en/of zorgverlener)

 Daarnaast is ze nauw betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe diensten op het gebied van zelfmanagement en educatie en projecten als MijnDVN.nl en de Diabeteszorgmonitor.

 Voor al deze projecten staat de regie hebben/ krijgen over beter leven voor de mens met diabetes centraal.