Mr. Drs. H.P. (Bert) Kuipers

Foto Kuipers, Bert

Bert Kuipers begon zijn loopbaan (als orthopedagoog) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarna trad hij in dienst bij de rijksoverheid. Aanvankelijk bij het ministerie van Volksgezondheid, waar hij het secretariaat voerde van een Commissie die de regering advies uitbracht over vroegtijdige onderkenning (VTO) van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Naderhand (inmiddels ook als jurist) werkte hij bij de Algemene Rekenkamer; eerst als persoonlijk assistent van de President van dit Hoog College van Staat; de laatste jaren als lid van het MT en directeur van de stafdirectie Beleid & Bestuur. In 2002 maakte hij de overstap naar het diabetesveld, waarbij de directiefuncties van fonds en federatie voor het eerst werden gecombineerd.

Het Diabetes Fonds financiert wetenschappelijk onderzoek en voorlichting over diabetes. De NDF is het platform waarin mensen met diabetes, zorgverleners en wetenschappers zijn verenigd en is het centrale aanspreekpunt in ons land voor preventie en zorg op het gebied van diabetes.