Prof. dr. H.A. (Hugo) Keuzenkamp

Foto Keuzenkamp

Hugo A. Keuzenkamp (1961) is sinds 15 maart 2007 lid van de Raad van Bestuur van het Westfries Gasthuis te Hoorn. Voor zijn overstap was hij sinds 1 januari 2004 directeur zorgverzekeringen bij Delta Loyd OHRA. Hij is verder in deeltijd onbezoldigd hoogleraar verzekeringskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Keuzenkamp studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en de London School of Economics. Aan de London School of Economics was hij tevens research assistant van de latere Amerikaanse minister van financiën, Lawrence Summers. Na korte verblijven aan Duke University (met een Fulbright award) en Harvard promoveerde Keuzenkamp in 1994 in Tilburg op een proefschrift over de grondslagen van de econometrie. Van april 1996 tot januari 2000 was hij hoofdredacteur van het economenblad Economisch Statistische Berichten. Van 2000 tot en met 2003 was hij hoogleraar toegepast economisch onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam en algemeen directeur van de Stichting voor Economisch Onderzoek.

In zijn bestuurswerk legde Keuzenkamp zich in verschillende organisaties toe op veranderingsmanagement. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met sociaal-economisch beleid in Nederland, onder andere met regulering van (sociale) verzekeringsmarkten en markten voor diensten met een publiek karakter (vervoer, energie, gezondheidszorg).

Als algemeen directeur van de SEO gaf hij leiding aan of werkte mee aan een reeks onderzoeksprojecten, met als rode draad economische problemen op het raakvlak van publiek belang en private uitvoering.

Keuzenkamp was van 2000 tot 2003 voorzitter van het bestuur van de stichting Folia Civitatis en was van 2001 tot 2004 voorzitter van het bestuur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). Sinds 2004 is hij voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde, lid van de Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau, commissaris van RET NV en lid van de Raad van Toezicht van GGZ Dijk en Duin. Tevens was hij extern voorzitter van de Interdepartementale Commissie Marktordening Arbeidsproductiviteit Zorg, en extern voorzitter van de Commissie Evaluatie Arbeidsmarktbeleid van SZW.

Keuzenkamp was columnist van Intermediair, Het Parool, FEM Business, de Financiële Telegraaf.