S. (Samira) Bourhaleb

Foto Bourhaleb

Opleidingen

September 2000- juni 2004: HBO: diploma (29-06-‘04) Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam

Afstudeerscriptie:

Onderzoek naar ‘’de voeding van de Marokkaanse zuigeling’’

Weijs PJM, Korver R, Bourhaleb S, Saidi Z, Bank M, Boylas S. Vitamin D and iron intake in Dutch, Maroccan and Turkish infants in the Netherlands. Clinical Nutrition 2005;24;597.

Vrije keuzevakken: ‘Spaans 1, 2 en 3’ en ‘terminale zorg en dood’

Augustus 1998- juni 2000: HAVO (diploma, 29 juni 2000), Berlage Lyceum te Amsterdam. vakkenpakket: Nederlands, scheikunde, maatschappijleer, natuurkunde, wiskunde, biologie, Engels, Duits, Arabisch, culturele en kunstzinnige vorming, algemene natuurwetenschappen.

September 1994- juli 1998: MAVO-D (diploma, 2 juli 1998), Berlage Lyceum te Amsterdam. vakkenpakket: Nederlands, biologie, scheikunde, wiskunde, Duits, Engels en Arabisch

Ervaring

10 oktober 2005 tot heden: Amsterdam Thuiszorg

Functie: diëtist

Taken:

– individuele dieetbegeleiding

– cursussen/(kook)workshops over voedingsgerelateerde onderwerpen

– huisbezoeken

– gezinsbegeleiding in het kader van overgewicht

Okt ’08 tot heden: Eigen onderneming ‘Diëtist Samira’

Voorlichting gegeven aan:

– Roc Leiden, voor migranten vrouwen over gezonde voeding

– Zorggroep Almere, voor verpleegkundige over Marokkaanse en

Turkse voeding

– Lezing gegeven aan 300 vrouwen tijdens de internationale

vrouwendag in Antwerpen over gezonde voeding.

– Voor Mediq een module geschreven voor een trainingsprogramma

voor wijkverpleegkundigen en diëtisten over Marokkaanse voeding

2006 – heden Sportvereniging ladyfit

Cursus afvallen in groepsverband voor Marokkaanse vrouwen

Locatie: Utrecht

2007 Regionaal Patiënten en Consumenten Platform

voedingsvoorlichting en kookworkshop over gezonde voeding en voeding bij diabetes aan Marokkanen

Locatie: Rotterdam en Leiden

juli 2004 tot 25 aug. 2006 : Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Functie: diëtist

Taken: patiëntenzorg

Kliniek: interne geneeskunde, haematologie, (vaat-/ cardiothoracale-) chirurgie, neurologie, neurochirurgie, longziekten, zwangeren/ verloskunde, gynaecologie, orthopedie, traumatologie, hartbewaking, intensieve care en urologie

Polikliniek: interne geneeskunde, chirurgie, nefrologie, niertransplantatie, cardiovasculair, maagdarm, radiotherapie en oncologie

Okt. 2005 – dec. 2006 : Aveant

Functie: diëtist

Project: draaiboek opgezet voor een groepsbehandeling voor Marokkaanse vrouwen met overgewicht en het geven daarvan.

Locatie: Utrecht

Maart ’04- juni ’04: Stage gelopen in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam kliniek: (vaat)chirurgie, gynaecologie, urologie, interne geneeskunde (waardonder ook nefrologie), longziekten, orthopedie

polikliniek: kindergeneeskunde

Stage – opdracht: brochure ‘voeding bij COPD’ ontwikkeld,

Voorlichting aan voedingsassistenten over ’energie-

en eiwitverrijkt dieet’

juli 2002 tot dec. 2005: Stichting Antaris (verpleeg –en verzorgingshuis) te Amsterdam

Functie: gastvrouw/ voedingsassistente

Maart ‘03- juni ‘03: Stage gelopen bij stichting Antaris, Locatie De Driehoven

mw. L.K. van Dam (diëtist)

Stage – opdracht: voorlichting aan voedingsassistenten en

verzorgenden over ‘ondervoeding’

 

2005 Voorlichting over ‘Gezonde voeding’

doelgroep: Allochtone (jonge)dames

Stichting Image Support te Utrecht

doelgroep: Marokkaanse vrouwen en jonge meiden

Stichting Salaam te Amsterdam- Noord

9 november 2005 Meegedaan aan TV- kinderprogramma

onderwerp: kroketten en minaretten

producer: Wunderbox

Overige:

Vaardigheden

• Automatisering: Word, PowerPoint, Excel, mlcas, ZIS, Culicart, voedingsprogramma Becel, Voedingsmeter (voedingscentrum), Poliplus en X- care.

• Talen: Nederlands, Arabisch (incl. Marokkaans/ Berbers), Engels.

Bijzonderheden

• Lid van de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten)

• Ingeschreven in het basisregister voor paramedici sinds 01 augustus 2004

• Rijbewijs B behaald in december 2004 te Amsterdam.

• Maandelijks artikelen over voeding schrijven voor Mzine (tijdschrift voor Marokkanen in Nederland).

• Meegedaan aan tv-opname in sept 2008 en interview voor novum op internet over dieetfabels

• Zie www.dietistsamira.nl voor meer activiteiten in de media.

Congres/ symposia/Trainingen

Diverse symposia over diabetes/overgewicht (certificaat)

Cursus klinisch redenen in het AMC (certificaat)

Training Motivational Interviewing (nog mee bezig)

Training ‘effectieve communicatie met de huisarts’ (certificaat)

Training persoonlijke vaardigheden (time-management, conflicthantering, onderhandelen en presenteren)