Diagnose Diabetes 2025

boekDD2025

Boek en debat op NDD Debatplein

Ga het gesprek aan en ventileer uw boodschap over de toekomst van de diabeteszorg. Denk mee over trends en ontwikkelingen, draag bouwstenen aan voor de gezamenlijke beleids- en innovatieagenda voor het diabetesveld. De Nederlandse Diabetes Federatie trapt het debat af met het boek Diagnose Diabetes 2025.

Dit vuistdikke boek over de toekomst van de diabeteszorg en -preventie in Nederland wordt geschreven omdat er veel gaat veranderen in de zorg. Dat er veel verandert, is ongeveer de enige zekerheid die we hebben. De vraag is: hoe anticiperen we daarop en hoe behouden we als diabetesveld de regie? Met dit boek wil de NDF een impuls geven aan een strategische dialoog over een systeem van diabeteszorg en -preventie dat hoogwaardig en duurzaam en ‘van ons’ is. Deelnemers aan NDD 2012 ontvangen dit bijzondere boek gratis.

Tientallen personen en partijen uit de zorgsector namen deel aan de denktankbijeenkomsten die aan dit boek ten grondslag liggen. Doel van het boek en de dialoog is als veld effectief te anticiperen op de vele en ingrijpende veranderingen die het zorgsysteem in de komende jaren zal ondergaan.

NDD Debatplein
Diagnose Diabetes 2025 is een co-productie van NDF, Rabobank en BeBright, met betrokkenheid van de leden van de NDF en tientallen partijen en personen van binnen en buiten het diabetesveld. Het boek zal officieel gepresenteerd worden tijdens NDD 2012 en onderwerp van gesprek zijn op het NDD Debatplein. De NDF ziet het boek als een impuls voor het opstellen van een gezamenlijke beleids- en innovatieagenda voor het diabetesveld.
Knop-boek-info-debatplein1

 

Drie scenario’s
Het boek beschrijft drie toekomstscenario’s en belicht daarbij de consequenties voor de diabeteszorg:

  • In het Breukscenario heeft de Nederlandse economie zich blijvend slecht ontwikkeld. De overheid kon niet anders dan de huisarts en de vergoeding voor geneesmiddelen uit het pakket halen. Dit heeft geleid tot een tweedeling in de zorg.
  • In het Virusscenario zijn zowel de economie als de gezondheidszorg ongebreideld gegroeid. De aandacht ging hierbij uit naar de kwaliteit van zorg, naar preventie en naar het gebruik van technologie.
  • In het Chronisch-ziekscenario – een tussenvorm van Breuk en Virus – heeft de politiek de problemen afgewenteld op het veld. Den Haag maakte geen keuzes en het veld raakte onderling in gevecht over de vraag wie wat moet betalen.

Inge de Weerdt, directeur NDF: Met het Nationaal Actieprogramma Diabetes maken we als veld een belangrijke kwaliteitsslag. Maar willen we als sector de regie behouden dan zullen we ook weer verder moeten kijken en anticiperen op ontwikkelingen. Met Diagnose Diabetes 2025 geven we die discussie een impuls.

Philip Idenburg, partner bij BeBright: Diagnose Diabetes 2025 dient als input om de dialoog over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg en diabeteszorg te faciliteren en als basis voor strategie en innovaties voor partijen en organisaties in de sector. Het typeert het diabetesveld dat ze in deze verkenning voorop lopen.

Michel van Schaik, Rabobank: De gezondheidszorg staat onder druk, de toekomst is onzeker. Diagnose Diabetes 2025 biedt basis voor een mondige en proactieve benadering.

Partners Diagnose Diabetes 2025:

CZ-small Mediq-partner van NDD 2012 novo-nordisk-logo_klein