Nieuws NDD 2012

Nieuws NDD 2012

_________________________________________________________________________

21 mei 2012Voorkom-crisis_pdf

Voorkom de volgende crisis

Voorkom de volgende crisis. Dat is de titel van de oproep die de Nederlandse Diabetes Federatie vandaag verstuurde aan de lijsttrekkers die zich opmaken voor de verkiezingsstrijd en werken aan hun nieuwe verkiezingsprogramma. De oproep refereert aan Diagnose Diabetes 2025, zowel aan de dreigende cijfers die erin worden genoemd als aan de voorstellen die het tij kunnen keren.

Lees verder

_________________________________________________________________________

30 maart 2012

NDD 2012 – een topdag

NDD 2012 is achter de rug. Negenhonderd mensen beleefden een topdag.

_________________________________________________________________________

30 maart 2012

Diagnose Diabetes 2025 – de animatie

Zojuist is op het NDD Debatplein het boek Diagnose Diabetes 2025 officieel ten doop gehouden. Voor een geanimeerde impressie van het boek, kijk hieronder.

Reacties op Diagnose Diabetes 2025

Zojuist reageerde minister Schippers per video-boodschap op Diagnose Diabetes 2025, dat vandaag tijdens NDD2012 wordt gepresenteerd. De minister: “Ik heb er alvast een kijkje in mogen nemen en ben erg onder de indruk. In 2025 zullen er ongeveer 1,4 miljoen mensen met diabetes in Nederland zijn. Dat is een enorme groep. We moeten er dan ook alles aan doen om deze groep zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Dit boek is hierbij heel belangrijk.” Er waren eveneens reacties van SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan, DVN voorzitter Peter van der Velden en de voorzitter van de Gezondheidsraad Louise Gunning. U kunt de reacties hieronder bekijken.


_________________________________________________________________________

30 maart 2012

Nieuw boek Diagnose Diabetes 2025boekDD2025

Tot 2025 verdubbeling van aantal mensen met diabetes

Volgens nieuwe ramingen telt Nederland in 2025 1,4 miljoen mensen met gediagnosticeerde diabetes. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het officiële huidige aantal van 740.000. De cijfers staan in het boek Diagnose Diabetes 2025, dat vandaag wordt gepresenteerd tijdens het congres Nationale Diabetes Dag.

De nieuwe, actuele ramingen zijn gebaseerd op berekeningen van een speciaal voor het boek geformeerde ‘Diabetes Rekenkamer’, bestaande uit de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), RIVM, TNO en enkele zorgverzekeraars. Van de 1,4 miljoen mensen met diabetes heeft 90 procent diabetes type 2. 73 procent heeft behalve diabetes ook nog minstens één aan diabetes gerelateerde aandoening, zoals hart- en vaatziekten of nierfalen. De direct aan diabetes gerelateerde zorgkosten stijgen tussen 2010 en 2025 van 2,5 miljard naar 4,3 miljard euro per jaar.

Diagnose Diabetes 2025 gaat over de toekomst van de diabeteszorg en –preventie in Nederland. Het boek is een initiatief van de NDF, in samenwerking met Rabobank en BeBright. Tientallen partijen uit de zorg en andere sectoren, als ook werkgevers- en werknemersorganisaties, waren middels workshops bij het schrijfproces betrokken. Volgens mede-auteur en NDF directeur Inge de Weerdt staat die unieke aanpak voor een nieuwe, maatschappelijke manier van denken over ziekte en zorg.

De Weerdt: “Vraag mensen in het land wat ze echt belangrijk vinden en iedereen zet gezondheid op 1. De verantwoordelijkheid daarvoor kun je niet alleen bij het individu zelf leggen. Het helpt ook niet om met z’n allen naar Den Haag te kijken; dat is oud denken. Laten we vooral naar onszelf kijken en naar elkaar en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om gezondheid in alle sectoren, in beleid en bestuur op 1 te zetten. Het is de enige manier om deze maatschappij ontwrichtende trends te doorbreken. Met Diagnose Diabetes 2025 willen we aan die strategische ontwikkeling een impuls geven, met alle belangrijke partners die we daarvoor al verzameld hebben.”

Diagnose Diabetes 2025 is gebaseerd op het succesvolle format van Diagnose 2025 dat Rabobank en BeBright eerder publiceerden. In het boek worden zeventien toekomstbepalende trends geïdentificeerd en onderzocht en drie toekomstscenario’s uitgewerkt. In het laatste hoofdstuk, Behandelplan, wordt een reeks robuuste beleidsopties voor innovatie en verandering geformuleerd. Volgens De Weerdt kijkt Diagnose Diabetes 2025 de toekomst recht in de ogen.

“Als je kijkt naar de epidemie van chronische ziekten die op ons afkomt en tegelijk weet dat we te maken krijgen met een krapper wordende arbeidsmarkt, dan is dat een rampzalige combinatie. Kiezen we dan voor verschraling en tweedeling in de zorg, zoals het Breukscenario in het boek laat zien? De NDF en haar partners kiezen voor een vitaal Nederland. Maar dat kan niet alleen een opgave zijn voor de zorgsector. Oplossingen moeten ook en vooral buiten de zorgsector gezocht worden. ‘Gezond op 1’ betekent meer aandacht voor preventie en alle hens aan dek.”

_________________________________________________________________________

20 maart 2012

Bongo!

De zon is al warmer, de dagen lengen, bloemen spuiten uit de grond. Het is lente! Tijd voor Bongo. Het aanbod: kom samen en maak kans op twee Bongo-belevingsbonnen van elk 100 euro!

800!

NDD 2012 belooft groots te worden. Een spannend programma, aansprekende sprekers, de NAD experience, een innovatieve informatiemarkt, prijsuitreikingen, Diagnose Diabetes 2025, het NDD Debatplein.
We zien elkaar, is de slogan. Inderdaad, we zijn al met 800. Maar er kan nog meer bij. Daarom deze uitnodiging.

Hoe? Zo:

 • Optie 1. U heeft zich al alleen aangemeld als deelnemer:
  U nodigt een contact van u uit dat ook te doen. Uw contact meldt bij opmerkingen op het inschrijfformulier: Bongo-duo met [uw naam]. Samen maakt u kans op de twee Bongo-bonnen.
 • Optie 2. U heeft zich al samen aangemeld als deelnemer:
  U wilt alsnog samen kans maken op de twee Bongo-bonnen. Stuurt u dan een mail naar congressen@bsl.nl, met vermelding: Bongo-duo met [uw namen]. Samen maakt u kans op de twee Bongo-bonnen.
 • Op 30 maart wordt uit alle mededingers het winnende Bongo-duo gekozen, dat bekend zal worden gemaakt via de NDD balie en website.

_________________________________________________________________________

28 februari 2012

Waar gaan we heen?DD 2025-3D-small

Hoe ziet Nederland er in 2025 uit? Hoe hebben we de maatschappij ingericht en hoe leven we samen? Hoe gaan de Nederlanders met diabetes om met hun aandoening? Is er effectief ingespeeld op de voorspelde explosieve toename van de zorgbehoefte? Is een Zorgstandaard inmiddels een archetype en ketenzorg een achterhaald begrip? Neemt ons Bruto Nationaal Gewicht nog steeds toe of hebben we een kentering gerealiseerd?

Het zijn de openingszinnen van Diagnose Diabetes 2025. Prangende vragen. In het boek gaan we op zoek naar de antwoorden die een blik geven op de toekomst van de gezondheidszorg, in het bijzonder diabeteszorg en -preventie. Een toekomst die niet vaststaat, maar zeker ingrijpend anders zal zijn dan nu – mede bepaald door de keuzes die wij vandaag maken.

Een unieke aanpak

Diagnose Diabetes 2025 is het voorlopige resultaat van een uniek proces. Voor de totstandkoming van het boek bracht de NDF zo’n 100 relevante stakeholders bijeen in drie intensieve workshops. Zowel de leden van de NDF als personen en partijen uit de zorgsector, (lokale) overheid, wetenschap en sociale partners – werkgevers en werknemers, hebben actief meegedacht en bijgedragen. En daarbij hebben ze, zich oriënterend op de toekomst, niet zozeer naar ‘Den Haag’ gekeken, als wel naar zichzelf en elkaar.
Zeventien toekomstbepalende trends worden in het boek geïdentificeerd en onderzocht, drie toekomst-scenario’s uitgedacht en robuuste beleidsopties geformuleerd. Op die manier moet het boek een impuls geven aan een nieuw denken over zorg en preventie.

Diabetes Rekenkamer

Diagnose Diabetes 2025 is onderbouwd met nieuwe actuele cijfers. Bij de voorbereiding van het boek is de NDF erin geslaagd een speciale ‘Diabetes Rekenkamer’ bij elkaar te brengen. Binnen deze Rekenkamer is de expertise en het cijfermateriaal van verschillende organisaties zoals RIVM, TNO maar ook zorgverzekeraars bij elkaar gebracht om meer zicht te krijgen op de cijfers betreffende diabetes, o.a. wat betreft aantal patiënten, zorgkosten en kosten door verlies aan arbeidsproductiviteit.

Een keur aan columnisten

Diagnose Diabetes 2025 bundelt een diversiteit aan visies en opinies. Daarmee is het net zo pluriform als de samenleving zelf. We zijn er trots op dat zoveel vooraanstaande mensen als columnist hun naam hebben willen verbinden aan dit boek. We geven de namen alvast prijs: Henk-Jan Aanstoot, Caroline Baan, Annemarie Bevers, Marc van Gelder, Wiro Gruisen, Ab Klink, Rien Meijerink, Arnold Moerkamp, Maarten Ploeg, Johan Polder, Guy Rutten, Dirk Ruwaard, Piet van der Wal, Bernard Wientjes en Loek Winter.

Van boek naar debat

Wilt u ook al weten hoe het boek eindigt? Het laatste hoofdstuk opent met deze zin: “Dit boek kent maar één zekerheid. De zekerheid dat de diabeteszorg in Nederland zal moeten veranderen.” En even verderop: “Wie dit boek leest begrijpt dat we ook in de zorg staan voor fundamentele vragen. Het debat daarover moet veel breder en nadrukkelijker gevoerd worden.”
Diagnose Diabetes 2025 geeft daartoe een aanzet. Het boek is een begin. En het debat dat de NDF beoogt krijgt een mooie aftrap op het NDD Debatplein op 30 maart.

NDD Debatplein en tafelgasten

Het boek wordt officieel ten doop gehouden op 30 maart, Nationale Diabetes Dag. De vier rondetafelgesprekken op het NDD Debatplein zullen ook in het teken staan van Diagnose Diabetes 2025. Inge Diepman en Ruud Koolen ontvangen dan o.a. Laurent de Vries, directeur GGD Nederland; Pim Assendelft, professor in general practice, LUMC; Maarten Ploeg, directeur Diabetesvereniging Nederland; Loek Winter, Zorgondernemer en hoogleraar Healthcare Entrepreneurship, Nyenrode Business Universiteit; Arno Timmermans, bestuursvoorzitter NHG; Marc Roosenboom, plv. directeur LVG; Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ; Nicole La Croix, voorzitter EADV; Nel Geelhoed, internist, erelid NIV; Marcel Daniels, bestuurslid Orde van Medisch Specialisten KNMG; Arnold Moerkamp, directeur CvZ; Henk-Jan Aanstoot, kinderarts, bestuurder Stichting Diabeter, voorzitter wetenschappelijke adviesraad Diabetes Fonds; Tony Lamping, directeur Zorg ZN; Guy Rutten, hoogleraar diabetologie, UMC Utrecht, Julius Centrum.

Overig nieuws

 • NDD deelnemers ontvangen gratis een exemplaar van Diagnose Diabetes 2025. Winkelwaarde zo’n 35 euro
 • Voor een compleet overzicht van NDD 2012 programma: bezoek www.nationalediabetesdag.nl
 • Direct inschrijven? Klik hier
 • De LinkedIn groep NDD2012 telt inmiddels meer dan 250 members. En er wordt steeds meer gediscussieerd. Ook aanmelden: klik hier
 • NDD volgen via Twitter? #NDD2012, @diabetesdag
 • Had u deze tweet al meegekregen: Dr. Frank zoekt het maatschappelijk debat over voeding @diabetesdag
 • En volgt u de Publieksprijs Diabetes Fonds al? Onderzoekers en hun strijd tegen diabetes! Klik hier om de vijftien filmpjes te bekijken en uw stem uit te brengen. Tijdens NDD kunt u trouwens ook nog stemmen

boek+ster

Partners Diagnose Diabetes 2025:

CZ-small-25 mediq-logo-small-25 Novo Nordisk logo-small-30

_________________________________________________________________________

14 februari 2012

Nu al ruim 600 deelnemers

Het wordt druk. Met nog bijna twee maanden te gaan staat de teller inmiddels op ruim 600 deelnemers. Het belang is dan ook groot. De zorg staat onder druk. Hoe realiseren we als veld diabeteszorg en -preventie die hoogwaardig, duurzaam en ‘van ons’ is. Tijdens NDD 2012 maakt u contact met de laatste ontwikkelingen en inzichten. Met tools voor de praktijk van vandaag en visies op de dag van morgen. Met relevante issues zoals positionering in markt en samenleving, zorginkoop, mens- en patiëntbeelden. En met uw collega-professionals natuurlijk! Dat is bij uitstek de Nationale Diabetes Dag: eens in de twee jaar komt alles samen.

_________________________________________________________________________

14 februari 2012

NDD Debatplein

Het grote plein is het kloppend hart van de Nationale Diabetes Dag. Het Diabetes Fonds en DESG reiken hier hun prijzen, Diabetes 24/7 doet er de internationale kick off voor 2012, Diagnose Diabetes 2025 wordt hier officieel ten doop gehouden. En natuurlijk wordt er op het NDD Debatplein vooral ook gedebatteerd. Met Inge Diepman en Ruud Koolen als gastvrouw en -heer voor de verschillende rondetafelgesprekken. Met als gast aan tafel onder andere Loek Winter, Maarten Ploeg, Henk-Jan Aanstoot, Arnold Moerkamp, Wiro Gruisen en Marcel Daniëls van de Orde van Medisch Specialisten. Kijk hier voor meer informatie.

_________________________________________________________________________

14 februari 2012

NAD Experience tijdens de Nationale Diabetes Dag 2012

De zorgstandaard loopt als rode draad door deze unieke ervaring. Volg het rode pad door alle resultaten van het Nationaal Actieprogramma Diabetes. De afgelopen drie jaar hebben de lidorganisaties van de NDF en velen anderen gewerkt aan de knelpunten die de zorgstandaard kent. 28 resultaten worden u aangeboden tijdens de geaccrediteerde reis. Verschillende ‘ervaringen’ laten het nut zien van de resultaten en daarmee de zorgstandaard. Laat u leiden door de wondere wereld van het Nationaal Actieprogramma Diabetes. Gaat u op de fiets? Of op de step? Leef u uit in de preventiekamer. Of gaat u liever naar het Turks theehuis? We zien elkaar in de NAD experience.

_________________________________________________________________________

14 februari 2012

Film uw onderzoek en win!

Toon ons en de wereld waarom uw onderzoek bijdraagt aan de strijd tegen diabetes. Film uw verhaal en stuur het uiterlijk 15 februari in. Maak kans op € 10.000, € 2.500 of € 1.000. Daarnaast krijgt u als deelnemer 50,- euro korting op de Nationale Diabetes Dag op 30 maart 2012. De filmpjes worden geplaatst op www.diabetesfonds.nl. Webbezoekers stemmen op hun favoriete onderzoek. Tijdens de Nationale Diabetes Dag wordt de winnaar bekend gemaakt.
Informatie over deelnamecriteria en een aanmeldingsformulier vindt u hier. Wees er snel bij! Het Diabetes Fonds wil u de kans geven uw onderzoek beter in beeld te brengen en zo onderzoek een gezicht te geven.

_________________________________________________________________________

14 februari 2012

Een greep uit de namen

Prof. dr. Eelco de Koning, LUMC; Dr. Hans de Vries, AMC; Prof. dr. Bart Roep, LUMC; Marjan Mensinga, PHAROS; Nicole Lacroix, voorzitter EADV & ZMC; Caroline Lubach, VUmc; Anita Dijkhuizen, LUMC; Elly Nederend, Ziekenhuis Rivierenland Tiel; Drs. Nienke Maas, Catharina Ziekenhuis; Dr. Maartje de Wit, VUmc; Prof. dr. Frank Snoek, VUmc; Dr. Vera Nierkens, AMC; Prof. dr. Yvo Smulders, VUmc; Maarten Ploeg MHCM, DVN; Prof. dr. Giel Nijpels, VUmc; Dr. Hans Knoop, UMC St Radboud en nog veel meer…

_________________________________________________________________________

3 februari 2012

500+ deelnemers!

Ruim 500 deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld voor NDD 2012, het platformevent voor iedereen die informatie zoekt, ervaringen wil delen en verbindingen wil leggen rond het thema diabetes.

_________________________________________________________________________

3 februari 2012Thema-behandeling

Overzicht

Met 5 thema’s en 6 à 7 sessies per uur, het debatplein, ontbijtsymposia en nog veel meer heeft NDD 2012 een complex programma. Voor een verhelderend overzicht opent u de e-folder: bekijk de thema’s en bijbehorende sessies en kies uw eigen dagprogramma aan de hand van het programma-overzicht.

Bekijk de e-folder op www.nationalediabetesdag.nl/uitnodiging en schrijf u direct in!

_________________________________________________________________________

16 januari 2012

Korting verlengd tot 1 februari

Of het nu herfst blijft of toch nog winter wordt, eigenlijk is het al bijna lente. Sterker nog, eind maart draaien we de klok op zomertijd. Een paar dagen later volgt dan Nationale Diabetes Dag 2012 op vrijdag 30 maart. We kijken ernaar uit! Als u voor 1 februari inschrijft, ontvangt u 25 euro korting!

_________________________________________________________________________

16 januari 2012

NDD programma

Komt een diabetespatiënt bij de dokter. De taboe complicaties. Ketenzorg, ontdek je plek. Praktijk en principes – rights and responsibilities. Culturele competenties van de professional. Zelf maar dan samen. Diabetes draadloos. Farmaceutische zorg: voorschrijven, vergeten en vervangen. Wel in de wijk. Diabetes 4.0. Zelfmanagement: pak je rol. Standaarden versus maatwerk?
Het is een greep uit de titels van de NDD 2012 sessies. Kijk hier voor een compleet overzicht en toelichting. Accreditatie: per sessie aan de deur. 1 punt per sessie.

_________________________________________________________________________

16 januari 2012

Minister Schippers refereert aan Diagnose Diabetes 2025

Op 14 december stuurde minister Schippers (VWS) een brief aan de Tweede Kamer met daarin een reactie op het rapport ‘Diabetes Care in The Netherlands: improving health and wealth’, dat Novo Nordisk op 14 november 2011 heeft uitgebracht. In de brief verwijst de minister naar Diagnose Diabetes 2025. Zij schrijft: “Ik wijs daarbij op de publicaties van het RIVM, waaronder de Volksgezondheid Toekomst Verkenning en het project ‘Diagnose Diabetes 2025′, een project van de Nederlandse Diabetes Federatie. Samen met onder andere het RIVM wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie en worden trends in kaart gebracht. De resultaten zullen tijdens de Nationale Diabetes Dag op 30 maart 2012 worden gepresenteerd.”

Diagnose Diabetes 2025 is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de diabeteszorg en -preventie in Nederland. Het boek heeft een winkelwaarde van 35 euro. NDD deelnemers ontvangen gratis een eigen exemplaar.

_________________________________________________________________________

16 januari 2012

LinkedIn groep NDD2012 telt nu al 150 leden

30 maart 2012. De dag wordt met de dag meer concreet. De themalijnen zijn uitgewerkt, sessies krijgen hun definitieve vorm. Steeds meer namen van sprekers worden bekend. Binnenkort valt ook meer te melden over het NDD Debatplein dat o.a. in het teken zal staan van Diagnose Diabetes 2025. Het ziet er veelbelovend uit. Kortom, er valt nagenoeg dagelijks nieuws te melden over de groei van NDD 2012. Wilt u het op de hoogte blijven en andere geïnteresseerden ontmoeten? Meld u aan voor de LinkedIn groep NDD2012

_________________________________________________________________________

12 december 2011

Verken uw programma

Het programma van NDD 2012 biedt van begin tot eind een diversiteit aan geaccrediteerde sessies. Vijf tot zes opties per uur, nog afgezien van enkele special events en de doorlopende discussie op het NDD Debatplein. De sessies worden geprogrammeerd onder vijf thema’s. Kijk hier voor het complete programma-overzicht.

_________________________________________________________________________

12 december 2011

Inschrijving geopend!

Diabeteszorg is ónze zorg, Nationale Diabetes Dag is onze dag. Een dag om niet te missen, met een programma dat wordt ontwikkeld en ingevuld door de leden van de NDF. NDD 2012 is het platform voor iedereen die informatie zoekt, ervaringen wil delen en verbindingen wil leggen rond het thema diabetes. We zien elkaar, op 30 maart 2012 in de Jaarbeurs Utrecht. De inschrijving is geopend. Als u vóór 15 januari 2012 inschrijft, ontvangt u € 25,- korting!

_________________________________________________________________________

12 december 2011

Geen traditioneel congres

Een ding is zeker, NDD 2012 wordt geen traditioneel congres. Voor de zesde editie van dit event wordt uitgeweken naar een van de hallen van de Utrechtse Jaarbeurs. Zo’n zes sessiezalen, een innovatieve informatiemarkt en verschillende experiences worden samengebracht op één beursvloer, rondom het centrale NDD Debatplein. Gezien de voorbereidingen die in volle gang zijn en alle partijen die erbij betrokken zijn, belooft het een groots platformevent te worden.

_________________________________________________________________________

12 december 2011

Uw eigen programma

De bezoeker van de NDD kan zich vooraf uitvoerig informeren over het aanbod van de dag. Maar in principe stelt iedere bezoeker op 30 maart ter plekke, van uur tot uur, zijn eigen programma samen. Misschien begint de dag al vroeg bij een van de ontbijtsymposia. Vervolgens is er volop keuze. Wordt het een sessie in een van de zalen, een voorstelling, een rondje infomarkt, een afspraak in de NDD lounge, een bezoek aan de interactieve NAD expositie? Of wordt het toch weer het terras op het debatplein met een boeiend programma van gasten en sprekers, presentaties, discussies en prijsuitreikingen? De keuze is vrij, vooraf kiezen is niet nodig. Accreditatie vindt plaats per sessie aan de zaaldeur.

_________________________________________________________________________

12 december 2011

LinkedIn NDD 2012

Steeds meer mensen volgen de groei van het event en van Diagnose Diabetes 2025 via de LinkedIn groep NDD2012. Vandaag meldde het 100ste lid zich aan.
Word lid van de NDD2012 LinkedIn groep

http://twitter.com/#!/diabetesdag

Meld u aan voor de NDD nieuwsbrief

_________________________________________________________________________

17 november 2011

Volg de groei van NDD 2012 op de voet

Nationale Diabetes Dag 2012 ontstaat. Het is een groeiproces. Op dit moment zijn de leden van de NDF hard aan het werk om de themalijnen van het programma uit te werken. Het ziet er veelbelovend uit. Tientallen personen en partijen van binnen en buiten het diabetesveld dragen enthousiast bij aan het project Diagnose Diabetes 2025. Met nog vijf maanden te gaan is het spannend om de groei van NDD 2012 op de voet te volgen. Dat kan o.a. door u aan te melden voor de LinkedIn groep NDD2012 of te volgen via twitter #NDD2012, @Diabetesdag

_________________________________________________________________________

17 november 2011

Al meer dan 100 voorinschrijvingen

Dat NDD 2012 al begint te leven blijkt ook uit het grote aantal professionals dat een voorinschrijfformulier heeft ingevuld. Wilt u ook als eerste worden geïnformeerd over de inschrijfmogelijkheden? Ga dan naar www.nationalediabetesdag.nl/inschrijven. We houden u op de hoogte.

_________________________________________________________________________

17 november 2011

Diagnose Diabetes 2025
Een bijzonder boek gratis voor elke NDD bezoeker

Deelnemers aan NDD 2012 ontvangen gratis Diagnose Diabetes 2025, een vuistdik boek over de toekomst van de diabeteszorg en -preventie in Nederland. Waarom?
Er gaat veel veranderen in de zorg. Dat is ongeveer de enige zekerheid die we hebben. De vraag is: hoe anticiperen we daarop en hoe behouden we als diabetesveld de regie. Met dit boek wil de NDF een impuls geven aan een strategische dialoog over een systeem van diabeteszorg en -preventie dat hoogwaardig en duurzaam en ‘van ons’ is.
Diagnose Diabetes 2025 is een co-productie van NDF, Rabobank en BeBright, met betrokkenheid van de leden van de NDF en tientallen partijen en personen van binnen en buiten het diabetesveld. Het boek zal officieel gepresenteerd worden tijdens NDD 2012 en onderwerp van gesprek zijn op het NDD Debatplein.

_________________________________________________________________________

17 november 2011

Uw eigen programma

NDD 2012 is geen traditioneel congres. Maar het platformevenement van het diabetesveld. Met doorlopend debat, de presentatie van het boek Diagnose Diabetes 2025 en een breed inhoudelijk programma dat wordt ontwikkeld door de leden van de NDF. Een mix van wetenschappelijke updates, ideeën voor innovatie en ondernemerschap, tools voor de praktijk van vandaag. Inclusief producten vanuit het Nationaal Actieprogramma Diabetes. U stelt op 30 maart uw eigen programma samen. Accreditatie per sessie aan de deur! Vijf tot zes opties per uur! De sessies worden geprogrammeerd onder vijf thema’s:

 • Patient & professional: een co-productie
 • Wetenschap & innovatie
 • Behandeling – pillen, praten en andere plannen
 • Preventie & leefstijl
 • NAD: Naar verankering van actie

_________________________________________________________________________

17 november 2011

NDD programma update: thema Patiënt & professional: een co-productie

EADV en DVN geven samen vorm aan dit thema met de volgende sessies:

 • De patiënt, meer dan zijn aandoening
  Met de uitdagende inbreng vanuit o.a. de politiek en de filosofie. Maar ook voorbeelden van een meer holistische benadering vanuit de praktijk.
 • Komt een patiënt bij de dokter.
  Een hele praktische sessie, op basis van het nieuwe Zorgplan Diabetes en resultaten vanuit Zorg Binnen Bereik.
 • Zelfmanagement – Jong geleerd, oud gedaan?
  Over de (on)mogelijkheden van zelfmanagement bij kinderen met diabetes. Inzichten en ervaringen, uit onderzoek en praktijk.
 • Zelfmanagement – Pak je rol! Wie? Ik?
  Een ontdekkende sessie over de veranderende relatie tussen professional en patiënt. Met verrassende voorbeelden van buiten de zorg die aan het denken zetten.
 • Diabetes draadloos
  Over alles wat op ons afkomt aan apparaten, social media en apps. Wat moeten, willen en kunnen we ermee?

_________________________________________________________________________

vrijdag 22 juli 2011

NDD Invitational Conference in woord en beeld

Op 26 mei 2011 vond de NDD Invitational Conference plaats. 65 zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers, beleidsmakers, politici, farmaceuten, wetenschappers, overheid en bedrijfsleven kwamen bij elkaar om het over de diabeteszorg van de toekomst te hebben. Deze Invitational Conference was niet bedoeld om tot kant en klare oplossingen te komen. Maar de gesignaleerde dilemma’s, knelpunten en uitdagingen zijn belangrijke input voor de discussie die de Nederlandse Diabetes Federatie wil voeren richting Nationale Diabetes Dag 2012, volgend jaar op 30 maart 2012. Een verslag van deze conference kunt u hier lezen. Bekijk bovendien de foto’s.

_________________________________________________________________________

dinsdag 19 juli 2011

NDD 2012 : programma krijgt vorm

Programmalijnen uitgezet
Het programma van NDD 2012 begint vorm te krijgen. Er zijn vijf thema’s vastgesteld waarop programma’s zullen worden uitgewerkt. Die uitwerking gebeurt in Themagroepen door leden van de NDF. Daarmee is Nationale Diabetes Dag meer dan ooit een event voor en door het veld. We gaan u op de hoogte houden van de uitwerkingen. De vijf thema’s zijn:

 • Patient & professional, een co-productie
 • Preventie & leefstijl
 • Wetenschap & innovatie
 • Behandeling – pillen, praten en andere plannen

Opvallende namen in NDD Adviesraad
De Themagroepen die de thema’s gaan uitwerken in programma’s laten zich inspireren door de NDD Adviesraad. De NDF is er trots op dat deze personen hun naam aan NDD willen verbinden. Ze zullen op persoonlijke titel het proces naar 30 maart 2012 verrijken met hun kennis, kritiek en creativiteit. NDD zal daar natuurlijk z’n voordeel mee doen. De namen zijn: prof. dr. Pim Assendelft, hoogleraar/afdelingshoofd afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde LUMC | dr. Nel Geelhoed, internist Westeinde Ziekenhuis MC Haaglanden | drs. Mike Leers, voormalig CEO CZ, diabetespatiënt | Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland | dr. Inge de Weerdt, directeur Nederlandse Diabetes Federatie | prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, hoogleraar Endocrinologie en Stofwisselingsziekten UMC Groningen

Diabetes 2025
NDD 2012 zal geen traditioneel congres zijn. We zijn een dynamisch veld, op 30 maart eens te meer! Geen plechtige plenaire opening maar wel een non stop programma verdeeld over 6 sessie-locaties. Met accreditatie aan de deur. Het centrale NDD Plein biedt de hele dag door ruimte aan rondetafelgesprekken en debatten. Discussieer mee over Diabetes 2025. Met een diabetesepidemie die op ons af komt en een zorgstelsel dat toch al in z’n voegen kraakt is de vraag: hoe stellen we ‘onze’ zorg voor mensen met diabetes veilig? En hoe behouden we als veld de regie?

Nationalediabetesdag.nl
De komende maanden zal er steeds meer nieuws los komen over het programma, sprekers en debaters, de beursvloer en bijzondere momenten. Allemaal te volgen op de website www.nationalediabetesdag.nl. U kunt zich daar ook al voorinschrijven.
Volg ons bovendien op Twitter: @Diabetesdag en #NDD2012

_________________________________________________________________________

donderdag 26 mei 2011

Perfecte timing NDD Invitational Conference

Een diabetesexplosie is onvermijdelijk, een terugtredende overheid nu echt een feit na het verschijnen van de landelijke gezondheidsnota afgelopen week. De minister stelt onomwonden dat de overheid gedrag- en leefstijladviezen niet meer als haar taak ziet. Terwijl 60 % van diabetes te voorkomen is door het gewenste gedrag. Een ramp voor de diabeteszorg? Of minder overheid, meer zorg? Veel betrokkenen bij de diabeteszorg neigden naar het eerste. Maar ze blijken sterk gemotiveerd ook vooral naar de kansen te kijken, zo bleek tijdens de NDD Invitational Conference van de Nationale Diabetes Federatie.

Perfecte timing

De timing van de conferentie was perfect. Een dag na het verschijnen van de landelijke gezondheidsnota kwamen 65 zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers, beleidsmakers, politici, farmaceuten, wetenschappers, overheid en bedrijfsleven bij elkaar om het over de diabeteszorg van de toekomst te hebben. In de sfeervolle Sociëteit De Witte aan het Plein in Den Haag werden heel wat lastige dilemma’s geschetst. Een diabetesepidemie die ons te wachten staat, zorgkosten die de pan uit rijzen, diabetes als ‘postcodeziekte’, de weerbarstigheid van de patiënt centraal stellen. En dus die gezondheidsnota.

Eigen rol oppakken

Onder leiding van dagvoorzitter Jaap de Hoop Scheffer, lid raad van toezicht Diabetes Onderzoek Nederland, en gespreksleider Ruud Koolen, hoofdredacteur van SKIPR, werden de betrokkenen verleid en gedwongen ook naar de eigen rol en verantwoordelijkheid te kijken. Want daarmee is nog het nodige te winnen. De diabetesaanpak staat vaak model voor andere chronische ziekten. Maar ook al heet het nu al ketenzorg, van een echte keten is vaak toch geen sprake omdat er onderweg nog steeds schotten zijn. De verzekeraars kunnen een belangrijke rol spelen om perverse impulsen uit het systeem te halen die deze schotten overeind houden. De farmaceuten uitten deze middag een hartenkreet dat ze meer kunnen en graag willen doen dan geneesmiddelen voor diabetes produceren. Ook uit de samenwerking tussen zorgaanbieders, verzekeraars en bedrijfsleven is veel meer te halen, zoals KPN bijvoorbeeld al laat zien. Bedrijven kunnen het zich moreel en qua arbeidskrachten straks niet meer veroorloven mensen ‘met een smetje’ buiten te sluiten en hebben een belangrijke preventieve en taak om te zorgen dat mensen die een chronische ziekte hebben toch kunnen blijven functioneren. EPD’s komen nog steeds moeizaam van de grond. Een bedenkelijke hoofdrol is daarbij weggelegd voor de ICT-aanbieders. Maar hoe hebben zij die hoofdrol kunnen krijgen? Het wordt tijd dat zorgverzekeraars en zorgverleners een vuist gaan maken en meer regie nemen.

Grotere rol in publieke debat

De kersverse voorzitter van de Nederlandse Diabetes Federatie, Steven Lamberts, had een dag na zijn aantreden een mooie start met deze Invitational. Aan hem de eer om de dag samen te vatten en te schetsen wat hem was bijgebleven. Hij had het over ‘de verschrikkelijke’ gezondheidsnota. Maar zei ook blij te zijn dat de overheid niet alles naar zich toetrekt. ‘Dat geeft nieuwe opties voor de Nederlandse Diabetes Federatie. En we moeten nu de kans pakken om een grotere rol in het publieke debat op te eisen.’

Input voor NDD

Deze Invitational Conference was niet bedoeld om tot kant en klare oplossingen te komen. Maar de gesignaleerde dilemma’s, knelpunten en uitdagingen zijn belangrijke input voor de discussie die de Nederlandse Diabetes Federatie wil voeren richting Nationale Diabetes Dag 2012, volgend jaar op 30 maart 2012.

_________________________________________________________________________

30 maart 2011

Over precies 1 jaar vindt de Nationale Diabetes Dag 2012 plaats

Noteer deze datum vast in uw agenda!

De tweejaarlijkse Nationale Diabetes Dag (NDD) verbindt alles en iedereen rondom diabetes. NDD is een plek van ontmoeting, een kruispunt van kennis, een aanjager van visie en beleid, een totaalbeleving voor alle betrokkenen. Een nieuwe formule voor deze dag zorgt er voor dat nog meer ervaring wordt gedeeld, meer kennis wordt verspreid en meer contacten worden gelegd. Elke professional op het gebied van diabetes voelt zich op zijn plek tijdens NDD en krijgt de gelegenheid om te geven, nemen en delen.

Dus: empowerment van de diabetesprofessional met als ultieme doel het verbeteren van de zorg voor diabetespatiënten.

NDD is de ultieme realisatie van de platformfunctie die de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft. Dit platform biedt gelegenheid aan alle professionals die betrokkenen zijn bij diabeteszorg om kennis en ervaringen uit te wisselen op hoog niveau.

Doelgroep
NDD 2012 is bedoeld voor alle professionals voor wie diabeteszorg een missie is: zorgverleners, wetenschappers, beleidsmakers, zorgmanagers, zorgverzekeraars enz.

_________________________________________________________________________

16 augustus 2010

6e Nationale Diabetes Dag: vrijdag 30 maart 2012

Na de zeer succesvolle 5e Nationale Diabetes Dag (NDD) in maart 2010, heeft de organisatie de datum voor de volgende editie van de NDD vastgesteld op vrijdag 30 maart 2012. De komende periode zullen alle betrokkenen zich buigen op opnieuw een vooraanstaand, inspirerend en verrassend programma. Een programma dat naar verwachting ook in 2012 heel veel zorgprofessionals zal aanspreken.

Ook voor de volgende editie is gekozen voor het Beatrixtheater van de Jaarbeurs te Utrecht, een locatie die uitstekend aansloot bij de opzet van de NDD.

U kunt zich voorinschrijven voor de NDD 2012. U wordt dan op de hoogte gebracht zodra de inschrijving daadwerkelijk geopend is.

We ontmoeten u graag weer in 2012!

_________________________________________________________________________

29 maart 2010

Drukbezochte Nationale Diabetes Dag 2010

Diabetes raakt ons allemaal

Diabetes is zowel een individueel als een maatschappelijk probleem en raakt niet alleen de mens met diabetes maar ook de zorgprofessional. Dat werd heel duidelijk tijdens Nationale Diabetes Dag 2010, het tweejaarlijkse topcongres van de Nederlandse Diabetes Federatie. Zo’n 900 professionals volgden op 26 maart in het Beatrixtheater in Utrecht het inspirerende rondetafelgesprek waarmee het congres van start ging, namen deel aan de vele symposia en deelsessies, bezochten de innovatieve informatiemarkt en lieten zich verrassen door acts, pauze-presentaties, kick-offs en andere bijzondere momenten. Waaronder ook de benoeming van NDF voorzitter Reinout van Schilfgaarde tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Nationale Diabetes Dag is een breed opgezet congres voor professionals die betrokken zijn bij diabeteszorg, -preventie en -beleid. De dag voor het congres presenteerde het RIVM de Volksgezondheids Toekomst Verkenning 2010 (nationaalkompas.nl). ‘De helft van Nederland is nog te zwaar en tien procent lijdt zelfs aan ernstig overgewicht, blijkt uit de VTV’, merkte dagvoorzitter Inge Diepman op. Hoe leest een zorgverzekeraar zulke cijfers?

Mike Leers, voormalig bestuursvoorzitter van CZ: ‘Met grote zorg. Dat getal gaat namelijk niet vanzelf omlaag. Sterker nog, we mogen ons al in de handen knijpen als het aantal mensen met overgewicht over een paar jaar nog hetzelfde is. Vijf chronische ziektebeelden zijn samen verantwoordelijk voor 75 procent van alle zorguitgaven. Dit betekent dat we onze focus moeten gaan verleggen van de high tech ziekenhuiszorg naar preventie, naar leefstijlinterventies en dergelijke. Voorkomen is beter dan genezen en daar moeten we veel meer energie in gaan steken.’

Leefstijl

Het bevorderen van een gezonde leefstijl is een grote maatschappelijk uitdaging, vond ook Peter van der Velde, voorzitter van Diabetesvereniging Nederland. ‘Hier liggen de kansen. Ik vroeg laatst een aantal rondhangende jongeren naar hun leefstijl. Ze bleken niet aan sport te doen en hun eten uit de muur te halen. Daar gebeurt het dus. We moeten hier in de opvoeding en het onderwijs veel meer in investeren.’

Ook voor mensen met diabetes is leefstijl van groot belang. Zelfmanagement is een belangrijk middel in de strijd. Topsport, noemden verschillende sprekers de prestaties die mensen met diabetes moeten leveren om hun ziekte onder controle te houden.

Over leefstijl gesproken. Het rondetafelsprek werd plotseling verstoord door Erika Terpstra die samen met wielrenner Michael Boogerd het podium op fietste. De actie vormde het startsein voor de campagne Fietsen voor diabetes. Dit initiatief van Diabetesvereniging Nederland daagt mensen met én zonder diabetes uit om dit jaar gezamenlijk tienmaal de wereld rond te fietsen, een afstand van 400 duizend kilometer. De campagne wordt gehouden ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de DVN. Op fietsenvoordiabetes.nl kan iedereen zijn gereden kilometers invullen.

Actieprogramma

Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) – waar op het congres veel aandacht voor was – heeft als belangrijk speerpunt om tot een goed aanbod van leefstijlinterventies te komen. ‘We zijn aan het uitzoeken welke interventies er op dit moment zijn. En we inventariseren waar de leemtes zitten’, aldus Cora Aarsen, teamleider Preventie bij de NDF, tijdens haar presentatie op een van de symposia tijdens het congres. ‘Er is al heel veel op dit gebied. Maar vaak gaat het om regionaal aanbod en weet de ene provincie niet wat er in de andere allemaal beschikbaar is. Daarom zorgen we dat er een landelijk overzicht komt. We werken hierin samen met het Centrum Gezond Leven.’ Aanvullend hierop werkt het NAD ook aan de vaardigheden van zorgprofessionals. Zij kunnen vaak een stimulerende rol vervullen wanneer hun patiënten verbetering van leefstijl nodig hebben.

Het NAD is nadrukkelijk een actieprogramma, merkte projectleider Inge de Weerdt op bij haar toelichting op dit programma. Er is nog ruimte om nieuwe initiatieven aan te dragen. Om dat te stimuleren organiseert het NAD tot eind mei de ideeënprijsvraag ‘Weet jij het beter dan?’ Mensen met diabetes en professionals kunnen ideeën aandragen voor verbetering van de diabeteszorg. Twee winnende ideeën worden uitgewerkt tot een projectvoorstel van maximaal 50 duizend euro.

Diabetes 24/7

NDF directeur Bert Kuipers vroeg al fotograferend aandacht voor nog een andere prijsvraag: Diabetes24/7. Het project, dat van staart gaat met een fotowedstrijd, moet in beeld brengen hoe 1 miljoen Nederlanders op hun eigen manier leven met diabetes. ‘Diabetes gaat over meer dan alleen die spuit, insulinepomp of tabletten. Diabetes is altijd persoonlijk, je hebt het 24 uur per dag, zeven dagen in de week’, aldus Kuipers. Amateur- en beroepsfotografen kunnen tot half oktober foto’s insturen via de website diabtetes24-7.nl.. In november, rond Wereld Diabetes Dag, wordt de winnaar bekend gemaakt. Project Diabetes 24/7 zal vervolgens als reizende expositie in heel Nederland te zien zijn.

In dat kader pastte ook de opmerking van Mike Leers: ‘Diabetes is een sociaal probleem. Want niet alleen ikzelf, maar ook mijn vrouw en kinderen hebben ermee te maken. Zij zijn degenen die me er soms op wijzen dat ik door mijn diabetes nogal nadrukkelijk aanwezig ben met mijn gedrag.’ Leers wees op het belang van een goed individueel zorgplan, waarmee je als patiënt zelf de regie houdt over je leven. ‘Jij moet er moeite voor doen en de zorgprofessionals moeten er moeite voor doen, maar waar het om gaat is jouw omgang met diabetes.’

In de pauze speelden Izaira Kersten en Floris van Tilburg met deze thematiek. Ze gaven een preview van hun theatervoorstelling Candy. Met humor en zelfspot lieten de acteurs zien hoe jongeren leven met diabetes: ‘De internist en mijn moeder willen dat ik een pomp neem. Maar dat gaat dus echt niet gebeuren. Dan lig ik straks zeker in bed met mijn vriendje met een pomp ernaast!’ Candy is ontwikkeld met steun van het Diabetes Fonds en is vanaf april te boeken.

Toespraak Ab Klink

Demissionair minister Ab Klink van VWS wees in zijn toespraak aan het einde van de dag op de noodzaak van een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn bij het verlenen van chronische zorg. Daar is volgens hem een cultuuromslag voor nodig. En er moet nog meer veranderen in de zorg: ‘We moeten zorgverleners gaan betalen naar de kwaliteit die ze leveren. Dat is een van de grootste uitdagingen waar we de komende tijd voor staan’, aldus Klink.

Klink verwacht dat het bevorderen van kwaliteit een belangrijke factor kan gaan worden bij komende bezuinigingen op de gezondheidszorg. ‘We moeten het zorgstelsel zo maken dat bijvoorbeeld een apotheker beloond wordt voor zijn inspanningen om therapietrouw te bevorderen. Op dit moment betalen we alleen voor de pillen die over de toonbank gaan. We betalen zorgverleners niet naar de mate waarin ze zelfmanagement ondersteunen.’ Waar de kwaliteit van zorg inzichtelijk wordt, gaat de zorg volgens Klink vaak met sprongen vooruit en daalt de prijs.

Een cultuuromslag is extra hard nodig gezien het dreigende tekort aan zorgpersoneel, vindt Klink. ‘De komende tien jaar krijgen we met schaarste op de arbeidsmarkt te maken. Daar maak ik me grote zorgen over. De prognoses zijn dat we over tien jaar een vierde deel van het zorgaanbod niet meer kunnen leveren. Er zullen in 2020 naar verwachting 1,3 miljoen mensen met diabetes zijn, als we niet meer aan preventie en het verbeteren van preventie gaan doen. Dat kan betekenen dat we niet alleen in de curatieve zorg, maar ook in bijvoorbeeld de gehandicapten- of ouderenzorg een kwart minder zorg kunnen leveren. En dat komt dan niet door gebrek aan geld, maar door een tekort aan menskracht.’

Lintje

Bij de afsluiting van de dag werd voorzitter Reinout van Schilfgaarde van de Nederlandse Diabetes Federatie benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, wegens zijn bijzondere verdiensten voor de chronisch-ziekenzorg. Minister Klink reikte hem de Koninklijke onderscheiding uit: ‘Reinout, je hebt aan de wieg gestaan van de diabeteszorg en de chronische ziekenzorg. Je introduceerde het concept van de zorggroep en richtte de Longalliantie op. En deze week nog ontvingen we uit jouw hand een rapport als voorzitter van het Coordiantieplatform Zorgstandaarden. Mensen zeggen over je dat je boven de partijen uitsteekt en iemand bent met gezag en een grote persoonlijkheid. In betrekkelijk korte tijd heb je veel tot stand gebracht.’

Diabetes leefstijladviseur

Door symbolisch het laatste puzzelstukje te leggen droeg Bert Kuipers het advies-op-maatprogramma Leefstijladviseur over aan DVN directeur Maarten Ploeg. De Leefstijladviseur is een online programma voor mensen met diabetes type 2, gericht op individuele voeding- en beweegadviezen. ‘Dit kindje is bij de Nederlandse Diabetes Federatie opgegroeid. Maar nu het volwassen is geworden, brengen we het graag bij deze lidorganisatie onder’, motiveerde Kuipers de overdracht. Volgens Maarten Ploeg past de Leefstijladviseur goed bij het aanbod van DVN, en het onlangs gelanceerde concept MijnDVN.

Congresprogramma

Een greep uit het programma van Nationale Diabetes Dag: de wetenschappelijke stand van zaken rond diabetes, de praktijk van diabeteszorgverlening op scholen, de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen, nieuwe inzichten in voedingsadviezen, Nationaal Actieprogramma Diabetes, het belang van preventie in het integraal gezondheidsbeleid en de genderspecifieke benadering van de diabetesproblematiek. Deelsessies gingen over kwaliteitsindicatoren voor e-diabetes, integrale bekostiging, diabetes en depressie, dieetadvisering, empowerment, zelfmanagementeducatie, multidisciplinaire zorggroepen en het project Grip Sugarkids. Congresdeelnemers kunnen de presentaties en foto’s terugzien op nationalediabetesdag.nl.

_________________________________________________________________________

Persbericht 26 maart 2010

Reinout van Schilfgaarde Officier in de Orde van Oranje-NassauKlik op de foto voor een vergroting

Een leven lang op de bres voor moderne zorg en kwaliteit van leven

Vandaag is prof. dr. Reinout van Schilfgaarde benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door demissionair minister Ab Klink tijdens de Nationale Diabetes Dag in het Beatrix Theater in Utrecht. De onderscheiding werd hem toegekend op grond van zijn unieke bijdrage aan de ontwikkeling van de geneeskunde en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Van Schilfgaarde is voorzitter van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Over een periode van meer dan dertig jaar heeft Van Schilfgaarde in tal van functies zijn sporen verdiend. Als chirurg leverde hij een belangrijke bijdrage aan de modernisering van de zorg, waarbij hij steeds veel aandacht gaf aan een interdisciplinaire aanpak en een pragmatische relatie tussen fundamenteel onderzoek en klinische toepasbaarheid. Als wetenschapper verwierf hij internationale erkenning voor zijn grensverleggende prestaties op het gebied van pancreas-transplantatie. Van Schilfgaarde was grondlegger van de International Pancreas and Islet Transplantation Association en de European Society for Organ Transplantation.

Tal van organisaties hebben Van Schilfgaarde leren kennen als een bevlogen en betrokken adviseur en bestuurder met visie. Zo gaf hij als voorzitter van het Concilium Chirurgicum de aanzet tot de modernisering van de specialistenopleiding en de visitatiemethode en de ontwikkeling van een wezenlijk kwaliteitsbeleid. Het leverde hem het erelidmaatschap op van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. In 2002 werd Van Schilfgaarde raadadviseur van het ministerie van VWS met speciale aandacht voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de gezondheidszorg.

Als voorzitter van de Taakgroep Programma Diabeteszorg bracht Van Schilfgaarde in 2005 advies uit aan de minister van VWS over de organisatie van de diabeteszorg in de ons land. Het rapport Diabeteszorg Beter legde de basis voor het huidige beleid gericht op multidisciplinaire ketenzorg op basis van de NDF Zorgstandaard.

Van Schilfgaarde heeft altijd bijzondere aandacht gehad voor diabetes en de mensen die leven met deze aandoening. Hij was enkele jaren bestuurslid van het Diabetes Fonds, sinds 2006 is hij voorzitter van de NDF, de koepel van samenwerkende diabetesorganisaties. Vanuit die functie geeft hij tevens sturing aan het Nationaal Actieprogramma Diabetes dat, volgens de opdracht van het ministerie van VWS, ook als voorbeeld moet dienen voor andere chronische aandoeningen. In 2009 werd Van Schilfgaarde door minister Klink benoemd tot voorzitter van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden.