De patiënt, meer dan zijn aandoening

De patiënt, meer dan zijn aandoening

10.00 – 11.00 uur
Julianafoyer
Thema Patiënt & professional; een co-productie

Wie ontmoeten we tijdens een consult? Met wie zijn we in gesprek en maken we afspraken? Zorg is bij uitstek mensenwerk. Toch is het voor veel professionals een worsteling om zorg te verlenen in echt contact met die unieke en complexe ander. In deze sessie verkennen we hoe we voorbij parameters en protocollen het individu tot zijn recht kunnen laten komen. Hoe kun je je denken daarover ontwikkelen? Hoe kun je je praktijk daarop aanpassen? Het wordt een creatieve sessie met de uitdagende inbreng vanuit de filosofie. Maar ook heel reëel, met een praktijkvoorbeeld van holistische patiëntbenadering waarmee al dagelijks gewerkt wordt.

Maarten Verkerk: “Onze gezondheidszorg wordt gedragen door begrippenparen als ziek en gezond, arts en patiënt, professioneel en niet-professioneel et cetera. Het gebruik van dit soort paren suggereert dat de wereld eenvoudig in elkaar zit. Je bent ziek of gezond. Je bent arts of patiënt. Je geeft professionele zorg of doet mantelzorg. Het suggereert ook dat deze heldere lijnen nodig zijn om goede zorg te kunnen geven. Maar is dit ook zo?” Een pleidooi voor het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van de burger, zorgverlener, overheid en zorgverzekeraar om de toenemende zorgvraag aan te kunnen. Een oproep eveneens tot een meer actieve houding van de patiëntenverenigingen bij het ondersteunen van hun leden in verantwoord burgerschap.”

Linda Faber geeft u een kijkje in de keuken van ‘Diabetesrevalidatie’ in het UMCG. Diabetesrevalidatie is een best-practice waarbij gewerkt wordt vanuit een holistische visie: het integrale bio-psycho-sociale model. Een integrale diabetesbehandeling gericht op educatie, bewustzijnsbevordering en gedragsverandering. Hoe wordt hier de stap gemaakt van theorie naar praktijk en zou een dergelijke aanpak ook diabetesbreed geïmplementeerd kunnen worden? Linda Faber gaat hierover graag het gesprek met u aan.

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

  • Voorzitter Maarten Ploeg MHCM, directeur, Diabetesvereniging Nederland (DVN)
  • Dr. Maarten J. Verkerk, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie en Raad van bestuur van VitaValley, een innovatie netwerk in de zorg
  • Linda Faber, verpleegkundig consulent Diabeteszorg, opleider, coach UMCG, Centrum voor Revalidatie, Haren (Groningen), werkzaam in het Diabetesrevalidatieteam

>> Terug naar programma-overzicht