Komt een diabetespatiënt bij de dokter…

Komt een diabetespatiënt bij de dokter…

11.00 – 12.00 uur
Julianafoyer
Thema Patiënt & professional; een co-productie

Diabeteszorg ontwikkelt zich langzaam van een aanbodgestuurd naar een participatief zorgmodel. Thema’s die daarbij een rol spelen zijn onder andere: zelfmanagement, E-health, gedragsbeïnvloeding en educatie. De rollen van zorgvrager en zorgverlener(s) veranderen mee. Ook hun wijze van communiceren. Henk Bilo en Rob van Damme nemen u respectievelijk mee in de denkwereld van de moderne meedenkende zorgverlener en de zich voor zichzelf verantwoordelijk voelende zorgvrager. En hoe ze elkaar daarin weten te vinden.

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

  • Rob A.E. van Damme, MD, MA, lid directie/transitieleider, Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
  • Prof. dr. Henk Bilo, internist, Isala Klinieken, Interne Geneeskunde, Zwolle

>>Terug naar programma-overzicht