Zelfmanagement: jong geleerd, oud gedaan?

Zelfmanagement: jong geleerd, oud gedaan?

12.00 – 13.00 uur
Julianazaal
Thema Patiënt & professional; een co-productie

Je bent jong en je wilt wat. Maar diabetes, dat niet. Maar toch, je hebt het. Diabetes is jouw ding. In deze sessie staan kinderen en jongeren met diabetes centraal. Voor deze doelgroep geldt in het bijzonder dat goed management van de aandoening essentieel is. Omdat de eerste jaren in hoge mate bepalend zijn voor een leven lang leven met diabetes. Ga er maar aan staan als jong mens. Diabetes, het is een opleiding op zich. Want je moet het vooral ook zelf doen. Een sessie over de (on)mogelijkheden van zelfmanagement bij kinderen met diabetes. Inzichten en ervaringen, uit onderzoek en praktijk.

Elly Nederend: “Educatie en motivatie met als doel het bereiken van zelfmanagement.
Hoe motiveren we een puber met diabetes? Het puberbrein is pas ruim na de 20 uitgerijpt, en kan pas dan de verbanden leggen die voor een volwassene zo vanzelfsprekend zijn. Ook wil een puber zich niet teveel aan banden gelegd voelen. Hij wil meedoen met zijn peergroep en geen uitzondering zijn. Hoe doe je dat handiger dan je diabetes gewoon te ontkennen.
Als hulpverlener / diabeteseducator wil je de adolescent met diabetes de support bieden die hij nodig heeft, maar ook duidelijk grenzen aangeven. Als je teveel met het vingertje zwaait, heb je kans dat hij afhaakt, als je ze te los laat komt het ook niet goed. Er wordt steeds meer educatie aangeboden via het internet, of apps via mobiele telefoon. Allemaal om in te spelen op de belevingswereld van de tiener met diabetes, en als hulpmiddel om iets complex als zelfregulatie en zelfmanagement gemakkelijker te maken. Blijft het feit dat ze het zelf moeten doen.”

Maartje de Wit: “Het in kaart brengen en bespreken van de Kwaliteit van Leven als integraal onderdeel van de diabeteszorg biedt erkenning aan de niet-medische aspecten van de ziekte en kan adolescenten helpen in hun inspanningen om psychosociale problemen en barrières te overwinnen. Om de implementatie van deze aanbevelingen uit de NDF Zorgstandaard te bevorderen, hebben wij een Kwaliteit van Leven programma ontwikkeld. Dit programma bestaat uit een vragenlijst voor adolescenten met diabetes en een training voor diabetesteam. In 2010-2011 hebben we een pilot uitgevoerd in 11 ziekenhuizen. De volgende stap is nu een landelijke uitrol.”

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

  • Voorzitter Anita Dijkhuizen, verpleegkundig consulent kinderdiabetes, Willem Alexander Kinderziekenhuis LUMC, voorzitter, Expertisegroep KinderDiabetesVerpleegkundigen (EKDV)
  • Elly Nederend, kinderdiabetesverpleegkundige, Ziekenhuis Rivierenland Tiel
  • Dr. Maartje de Wit, wetenschappelijk onderzoeker Medische Psychologie, VU medisch centrum, Amsterdam

>>Terug naar programma-overzicht