Wel in de wijk

Wel in de wijk

11.00 – 12.00 uur
Gele zaal
Thema Preventie & leefstijl

Het zorgprogramma diabetes concentreert zich vaak op de individuele diabetespatiënt en de medische zorg die voor hem of haar goed is: 3x controle bij de diabetesverpleegkundige en 1x bij de huisarts per jaar, voetonderzoek, laboratoriumonderzoek, fundusfoto, HbA1c, bloeddruk, alles protocollair tot in de puntjes geregeld. Excellente zorg voor de diabetespatiënt kun je concluderen.

Maar wat als we het hebben over een mens met diabetes en niet een diabetespatiënt. Hoe gaat hij om met het feit dat hij een chronische aandoening heeft, zijn leven daaraan moet aanpassen, niet meer alles kan wat hij zou willen. Rust en regelmaat in het leven, andere voeding, medicatie. Hoe gaat het op zijn werk? En hoe gaat het thuis? Hoe kijkt hij naar zijn leven en maakt hij zich zorgen om de gevolgen van zijn diabetes. Kortom wat betekent het voor de mens die diabetes heeft om diabetes te hebben? Is voor deze vragen ook plaats binnen de excellente zorg?

Als we nog wat verder uitzoomen naar de mens met diabetes en zijn naaste omgeving: gezin, familie, vrienden, werk? Wat is de impact binnen het gezin, de vriendenkring, het werk. Wordt er rekening mee gehouden en is het bespreekbaar? Hoe schuldig voelt de persoon met diabetes zich dat het gezin zich moet aanpassen, dat hij soms nee moet zeggen, dat hij vaker ziek is? En hoe kijken familie en vrienden hiernaar en zijn collega’s op het werk en zijn baas. Wordt er vooral naar de beperkingen gekeken of naar wat iemand wel kan! Is er oog en oor voor in meerdere of mindere mate sociale isolatie, je somber en/of schuldig voelen voor je partner en kinderen? Is er voor deze vragen ook plaats binnen de excellente zorg?

En tenslotte: wordt er in de wijk rekening gehouden met mensen met diabetes. Is de wijk erop ingericht of niet? Zijn er voldoende goede voorzieningen in de wijk, of lopen mensen met een chronische aandoening constant tegen hun beperkingen aan. Kunnen mensen met een chronische aandoening een volwaardige plek in de wijk innemen of…………..

Vanuit bovenstaande brede visie probeert gezondheidscentrum de Roerdomp wijk- en populatiegericht te werken waarbij organisaties op het gebied van wonen-welzijn-onderwijs en zorg betrokken zijn. De ervaringen van afgelopen jaren, zowel de positieve als negatieve, wil Jan Joost Meijs, directeur van het gezondheidscentrum graag met u delen.

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

  • Jan Joost Meijs, huisarts, directeur Gezondheidscentrum de Roerdomp, Nieuwegein
  • Ron van Leeuwen, fysiotherapeut, manueeltherapeut, Fysiotherapie Galecop, Nieuwegein

>>Terug naar programma-overzicht