Opsporing verzocht

Opsporing verzocht

13.30 – 14.30 uur
Gele zaal
Thema Preventie & leefstijl

Laat u in deze sessie inspireren om preventie van diabetes en andere chronische ziekten ook zelf in de praktijk te gaan organiseren en standaardiseren!

In 2012 gaan we een belangrijke mijlpaal halen. De NDF Zorgstandaard wordt uitgebreid met een addendum over geïndiceerde preventie! In deze sessie geeft  Cora Aarsen een toelichting over de waarde van dit addendum en een overzicht van welke bijkomende ontwikkelingen verder te verwachten zijn op het gebied van de geïndiceerde preventie.
Na deze introductie wordt u meegenomen naar de vertaling van het addendum naar de dagelijkse praktijk: de Routeplanner Diabetespreventie. Hoe spoor je mensen met een hoog risico op diabetes type 2 op? Wat zijn ervaringen van praktijken die in een onderzoek setting al met de Routeplanner Diabetespreventie werken? Is er eigenlijk wel bewijs dat deze aanpak werkt? Over deze laatste vragen komt Lotje Bagchus aan het woord. Zij geeft u inzicht in de opgedane ervaringen en in haar effectiviteitsonderzoek dat zij naar de Routeplanner Diabetespreventie uitvoert.  Tot slot introduceert Joke Lanphen nog een mijlpaal op het gebied van ziektepreventie: het Preventie Consult. Wat zijn de ervaringen in de praktijk en hoe kunt u er uw voordeel mee doen?

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

  • Voorzitter Cora Aarsen, leider van het preventieteam van de Nederlandse Diabetes Federatie
  • Joke Lanphen, huisarts, gezondheidscentrum de Loods, Blaricum
  • Drs. Lotje Bagchus, onderzoeker, ResCon, Amsterdam

>>Terug naar programma-overzicht