Stem van de patiënt

Stem van de patiënt

11.00 – 12.00 uur
Rode zaal
Thema Wetenschap & innovatie

Het Stem van de Patiënt subsidieprogramma heeft de afgelopen jaren verschillende pareltjes opgeleverd. Met dit programma, waarin patiënten en onderzoekers samen besloten over subsidietoekenningen, werden projecten gefinancierd die dicht bij de patiënt stonden en op korte termijn concrete resultaten voor patiënten konden opleveren. Onder leiding van prof. dr. Frank Snoek, voorzitter van de Stem van de Patiënt commissie, worden een tweetal pareltjes gepresenteerd.

Drs. Mirjam Kohinor (AMC) onderzocht hoe Afro Surinamers en Hindoestaans Surinamers tegen de oorzaken en behandeling van diabetes aankijken. “Soekroe”: een exploratief onderzoek naar het ziektepercepties van Surinaamse diabetespatiënten is gedaan op de afdeling Sociale geneeskunde van het  Academisch Medisch Centrum. Diabetes type 2 komt relatief vaak voor onder Afro Surinamers en Hindoestaanse Surinamers.  Er is echter weinig bekend over het perspectief Surinaamse patiënten op de oorzaken en de behandeling van Diabetes. Als bij gezondheidsadvies rekening  gehouden wordt met eigen ideeën en aangesloten wordt bij gewoonten van de patiënt is de kans dat adviezen opgevolgd worden groter. Daarom is in het project Soekroe onderzoek gedaan of er culturele diversiteit bestaat in het patiëntenperspectief op diabetes. Om meer inzicht te krijgen in mogelijke onbekende factoren die een rol spelen bij diabetes (eet- en leefgewoontes) zijn patiënten geïnterviewd over hoe zij hun ziekte beleven. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek kunnen handvaten bieden voor behandeling en advisering van diabetespatiënten met een Surinaamse achtergrond.

Dr. Mieke Cardol (Nivel) heeft onderzocht hoe mensen met een verstandelijke beperking omgaan met diabetes. Diabetes type 1 en type 2 komen beide regelmatig voor bij deze groep. Tot nu toe was het niet bekend hoe mensen met een verstandelijke beperking die diabetes hebben, hun begeleiders en familie aankijken tegen diabetes, hoe zij er mee omgaan, en welke ondersteuningsbehoeften zij hebben. Onder de titel “Nooit meer chocola?” bespreekt Mieke Cardol hoe zij door middel van interviews met de mensen zelf, hun begeleiders en familie nu wel antwoord kan geven op deze vragen. De inzichten uit dit onderzoek worden gebruikt om voorlichtingsmateriaal te maken over het leven met diabetes en een verstandelijke beperking.

Sprekers
Deze sessie wordt o.a. verzorgd door:

  • Voorzitter prof. dr. Frank Snoek, hoogleraar medische psychologie, VU medisch centrum, Amsterdam
  • Dr. Mieke Cardol, senior onderzoeker, NIVEL, Utrecht
  • Drs Mirjam Kohinor was als onderzoeker op de afdeling Sociale geneeskunde betrokken bij het project Soekroe. Momenteel is zij als adviseur werkzaam bij 1ste lijn Amsterdam en ROSA (Regionale ondersteuningsstructuur Almere)

>>Terug naar programma-overzicht