Vaardig en gezond

Vaardig en gezond

12.00 – 13.00 uur
Julianafoyer
Thema Wetenschap & innovatie

Goede gezondheidsvaardigheden zijn een basisvoorwaarde voor goed zelfmanagement en goede diabeteszorg. Maar wat verstaan we hieronder? Wat weten we over de gezondheidsvaardigheden van de gemiddelde patiënt? Hoe kunnen we mensen helpen bij het aanleren van gezondheidsvaardigheden en hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat we niet alleen gebruik maken van de vaardigheden die patiënten al hebben, maar ook weten om te gaan met vaardigheden die er (nog) niet zijn. Jos van den Broek en Marcel Twickler vertellen aan de hand van hun eigen invalshoek, te weten hoogleraar wetenschapscommunicatie en internist-endocrinoloog, wat bedoeld wordt met gezondheidsvaardigheden en hoe we hier rekening mee kunnen houden in de diabeteszorg. Een sessie waar wetenschap en praktische tips door elkaar heen lopen.

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

  • Voorzitter dr. Dries Hettinga, hoofd Kennis & Onderzoek, Diabetes Fonds
  • Dr. Marcel Twickler, internist-endocrinoloog, senior staflid Dienst Endocrinologie, Diabetologie en Metabole Ziekten, Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • Prof. dr. Jos van den Broek, hoogleraar wetenschapscommunicatie, Science Communication & Society, Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen, Universiteit Leiden

>>Terug naar programma-overzicht