De taboe complicaties

De taboe complicaties

13.30 – 14.30 uur
Julianazaal
Thema Wetenschap & innovatie

Diabetes heeft een domino-effect waarbij vele organen en lichaamsfuncties in meerdere of mindere mate uiteindelijk schade ondervinden van de chronisch ontregelde bloedsuikers. Veel van deze complicaties zijn algemeen bekend en worden ook meegenomen in de diabeteszorg. Maar hoe zit dit met ‘nieuwe’ complicaties zoals (chronische) vermoeidheid en seksualiteit? Onderzoek laat zien dat deze wel degelijk gelinkt zijn aan diabetes. Maar worden deze ook meegenomen in de zorg voor mensen met diabetes? Zijn er behandelingen beschikbaar die ook voor deze complicaties een verschil kunnen maken?

Problemen met seksualiteit komen veel voor bij mensen met type 2 diabetes. In een recent onderzoek van prof. dr. Giel Nijpels bleek dat zeven op de tien mensen met type 2 diabetes aangaven problemen te hebben met het seksueel functioneren. Dat kwam net zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Er was een sterke relatie tussen depressieve symptomen en seksueel disfunctioneren.
Verder bleek dat er nauwelijks op een open en respectvolle manier door zorgverleners naar wordt gevraagd, terwijl er een grote behoefte is vooral bij de mannen met seksuele problemen om dit met een zorgverlener te bespreken. Seksueel disfunctioneren heeft een grote invloed op de relatie die mensen onderhouden en op de kwaliteit van leven.
In deze voordracht wordt hier in meer detail op ingegaan. Er wordt een methode beschreven, hoe dit op een respectvolle manier kan worden besproken.

Een laag bloedsuikergehalte geeft velen een vermoeid gevoel en zal dan ook geen onbekende zijn voor mensen met diabetes. Chronische vermoeidheid is echter anders en het is niet bekend of dit ook vaker voorkomt bij mensen met diabetes. Dr. Hans Knoop onderzocht dit en vond dat chronische vermoeidheid inderdaad ook vaker voorkomt bij mensen met diabetes. Ook keek hij hoe dit te behandelen is zodat ook deze complicatie van diabetes onder controle te houden is.

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

  • Voorzitter dr. Dries Hettinga, hoofd Kennis & Onderzoek, Diabetes Fonds
  • Prof. dr. Giel Nijpels, afdeling huisartsgeneeskunde, VU medisch centrum, Amsterdam, directeur Diabetes Zorgsysteem West-Friesland
  • Dr. Hans Knoop, klinisch psycholoog, universitair hoofddocent, Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid, UMC St Radboud

>>Terug naar programma-overzicht