Farmaceutische zorg: multidisciplinaire samenwerking rond de patiënt

Farmaceutische zorg: multidisciplinaire samenwerking rond de patiënt

14.30 – 15.30 uur
Blauwe zaal
Thema Behandeling: pillen, praten en andere plannen

Gekscherend hebben patiënten het zelf wel eens over spuiten en slikken. Begrijpelijk, medicatie is voor iedereen met diabetes een dagelijks ding. Daarmee heeft de farmaceutische zorg een unieke positie, in continue contact met de patiënt. In deze workshop wordt aan de hand van herkenbare en veel voorkomende praktijkvoorbeelden een beeld geschetst van farmaceutische zorg die werkt en die ook echt waarde toevoegt. Hoe richt je de samenwerking in rond een kind met diabetes dat zowel in de 1e als 2e lijn in de zorg komt? Hoe zorg je samen voor optimale
farmaceutische zorg rondom een diabetespatiënt met een verminderde nierfunctie? Hoe wordt binnen uw team omgegaan met comorbiditeit en polyfarmacie?

Een huisarts en een apotheker slaan de handen ineen om u uit te dagen na te denken over de organisatie van farmaceutische zorg in de dagelijkse praktijk. Hoe vinden de verschillende betrokken disciplines elkaar? Wie doet wat? Hoe stem je onderling af? Tegen welke knelpunten loop je aan? En vooral ook welke kansen biedt de samenwerking rondom farmaceutische zorgvraagstukken?

Sprekers
Deze sessie wordt o.a. verzorgd door:

  • Voorzitter drs. Margreet Sangers, senior beleidsmedewerker team zorg, Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
  • Dr. Ymte Groeneveld, kaderarts diabetes en huisarts, Eefde
  • Aris Prins, apotheker, Apotheek Monster

>>Terug naar programma-overzicht