Standaard versus maatwerk?

Standaard versus maatwerk?

11.00 – 12.00 uur
Julianazaal
Thema Behandeling: pillen, praten en andere plannen

De NDF Zorgstandaard biedt, vanuit consensus, een stevige basis voor hoogwaardige diabetesketenzorg. Is het ook inderdaad die diabetesgrondwet waarop de patiënt altijd kan teruggrijpen? Diezelfde patiënt die ook maatwerk wil. Hoe verhouden zich dan wet en werkelijkheid? Gaan uniform en uniek eigenlijk wel samen? Kortom: hoe kom je van standaard tot maatwerk en hoe wordt maatwerk standaard. Dat zijn de uitdagende vragen die centraal staan in deze sessie – voor elke ketenpartner die voorbij de papieren werkelijkheid de patiënt als individu centraal wil stellen.

Guy Rutten: “In de jaren na 2006 zijn verschillende grote diabetesstudies verschenen (Advance, ACCORD, VADT, ADDITION) en werden de lange termijn resultaten van de UKPDS bekend. Deze kennis leidt tot wezenlijk andere streefwaarden voor verschillende categorieën mensen met type 2 diabetes. Wat biologen al vermoedden, blijkt waar: als door een hoog glucosegehalte eenmaal schade is ontstaan, dan is de kans op herstel klein of afwezig. De eerste klap in de behandeling moet een daalder waard zijn. We zullen bespreken tot welke praktische consequenties dat leidt.”

Nel Geelhoed: “Als internist behandel ik mensen met type 1 diabetes en mensen met type 2 diabetes waarbij het bij de huisarts niet meer lukt een goede regulatie te verkrijgen of wanneer het optreden van complicaties zorg in de 2e lijn vereist. Het enige dat ik “standaard” doe, is het volgen van de richtlijnen voor controles, d.w.z. het regelmatig meten van gewicht, bloeddruk, HbA1c, lipiden, nierfunctie en onderzoek op albuminurie als risico-indicator van diabetische nefropathie.
Hoewel de therapie bij type 1 in het algemeen betekent 4dd insuline therapie of pomptherapie, is mijn motto: ik pas de behandeling aan aan het eet-/leefpatroon van de persoon. Als dat niet lukt, zal de persoon iets moeten aanpassen aan zijn/haar eet-leefpatroon. In mijn ervaring geeft dat de beste resultaten.
Voor mensen met type 2 diabetes bestaat standaardbehandeling al helemaal niet. DE type 2 patiënt bestaat namelijk niet! In de keuze van therapie laat ik me primair leiden door de mate van insulinedeficientie danwel -resistentie. Daarnaast zal ik rekening houden met veel voorkomende comorbiditeit, leeftijd/levensverwachting, nierfunctiestoornissen, levensomstandigheden etc.”

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

  • Voorzitter Prof. dr. Bert Vrijhoef, hoogleraar Chronische Zorg, Universiteit van Tilburg, senior onderzoeker, TNO, expert Chronische Zorg, Vilans
  • Prof. dr. Guy Rutten, hoogleraar Diabetologie, huisarts, Julius Centrum, UMC Utrecht
  • Nel Geelhoed-Duijvestijn, internist-endocrinoloog, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

>>Terug naar programma-overzicht