NDD Debatplein

Diagnose Diabetes 2025 Boek en debat op NDD Debatplein

Hoe ziet Nederland er in 2025 uit? Hoe hebben we de maatschappij ingericht en hoe leven we samen? Hoe gaan de Nederlanders met diabetes om met hun aandoening? Is er effectief ingespeeld op de voorspelde explosieve toename van de zorgbehoefte? Is een Zorgstandaard inmiddels een archetype en ketenzorg een achterhaald begrip? Neemt ons Bruto Nationaal Gewicht nog steeds toe of hebben we een kentering gerealiseerd?

Het zijn de eerste zinnen uit Diagnose Diabetes 2025. Een uitdagend boek over de toekomst van diabeteszorg en preventie in Nederland. In het boek worden zeventien bepalende trends nader onderzocht, drie toekomstscenario’s concreet uitgewerkt en uitdagende opties voor nieuw beleid gepresenteerd. En met een keur aan columnisten:

Henk-Jan Aanstoot, Caroline Baan, Annemarie Bevers, Marc van Gelder, Wiro Gruisen, Ab Klink, Rien Meijerink, Arnold Moerkamp, Maarten Ploeg, Johan Polder, Guy Rutten, Dirk Ruwaard, Piet van der Wal, Bernard Wientjes, Loek Winter.

Het boek wordt officieel ten doop gehouden tijdens NDD 2012 en is onderwerp van gesprek zijn op het NDD Debatplein. Met als gasten onder andere columnisten en met Inge Diepman en Ruud Koolen als gastvrouw en -heer voor de verschillende rondetafelgesprekken.

De onderwerpen van de rondetafelgesprekken zijn als volgt:

Tafel 1: Gezond op 1 Dit debat gaat om 11.00 uur van start op het debatplein.
Tafel 2: Zorgen is ondernemen Dit debat gaat om 12.00 uur van start op het debatplein.
Tafel 3: Patiënt en professional: rechten en plichten Dit debat gaat om 13.30 uur van start op het debatplein.
Tafel 4: De Standaard voorbij Dit debat gaat om 14.30 uur van start op het debatplein.

Bekijk hier het complete programma-overzicht