Debatplein Tafel 3 – Patiënt en professional: rechten en plichten

Debatplein Tafel 3 – Patiënt en professional: rechten en plichten

13.30 – 14.30 uur
Debatplein

Inge Diepman en Ruud Koolen als gastvrouw en -heer gaan het debat aan met:

  • Dr. Marcel Daniëls, cardioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, voorzitter Raad Kwaliteit, Orde van Specialisten
  • Nel Geelhoed-Duijvestijn, internist-endocrinoloog, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag
  • Wiro Gruisen, manager Regio-regie, CZ
  • Nicole La Croix, voorzitter EADV, verpleegkundig specialist diabeteszorg, Zaans Medisch Centrum, Zaandam

Er lijkt een omslag gaande te zijn in het denken over de rechten en plichten van de patiënt. Er wordt, mede ingegeven door de steeds grotere nadruk op zelfmanagement en zelfregie van mensen met diabetes, steeds nadrukkelijker gewezen op ook de plichten die patiënten hebben; therapietrouw, volgen van educatie, leefstijl, werken aan doelen van een individueel behandelplan. Wie gaat er nou eigenlijk echt over die behandeldoelen? De zorgverlener? De patiënt? Beide? En wat betekent deze omslag in denken voor de onderlinge relatie?

>>Terug naar programma-overzicht