Debatplein Tafel 4 – De standaard voorbij

Debatplein Tafel 4 – De standaard voorbij

14.30 – 15.30 uur
Debatplein

Inge Diepman en Ruud Koolen als gastvrouw en -heer gaan het debat aan met:

  • Dr. Henk Jan Aanstoot, oprichter en Raad van Bestuur, Diabeter
  • Tony Lamping, directeur Zorg, Zorgverzekeraars Nederland
  • Arnold Moerkamp, bestuursvoorzitter, College voor zorgverzekeringen (CVZ)
  • Prof. dr. Guy Rutten, hoogleraar Diabetologie, huisarts, Julius Centrum, UMC Utrecht
  • Piet van der Wal, MD, PhD, Director Public Affairs at Novo Nordisk B.V.

Er lijkt een omslag gaande te zijn in het denken over de rechten en plichten van de patiënt. Er wordt, mede ingegeven door de steeds grotere nadruk op zelfmanagement en zelfregie van mensen met diabetes, steeds nadrukkelijker gewezen op ook de plichten die patiënten hebben; therapietrouw, volgen van educatie, leefstijl, werken aan doelen van een individueel behandelplan. Wie gaat er nou eigenlijk echt over die behandeldoelen? De zorgverlener? De patiënt? Beide? En wat betekent deze omslag in denken voor de onderlinge relatie?Enerzijds overheerst er in de diabeteszorg een gevoel dat we te weinig weten, dat er meer gemeten en vergeleken moet worden om de kwaliteit van de zorg te kunnen toetsen en verbeteren. Anderzijds zijn we klaar met al dat meten, die wildgroei aan indicatoren. Zeggen al deze cijfers en uitkomsten nu echt iets over de kwaliteit van zorg? Heeft al dat meten op macroniveau ook effect op het microniveau van de zorg? Zit kwaliteit niet veel meer in hoogwaardige zorg op maat leveren aan het individu? En welke rol heeft de NDF Zorgstandaard als het gaat om het leveren van kwalitatief hoogwaardige diabeteszorg aan individuen?

>>Terug naar programma-overzicht