Jet injectie: een goed alternatief voor insulinetoediening

Jet injectie: een goed alternatief voor insulinetoediening

12.15 – 12.45 uur

Naast toediening per insulinepen of subcutane pomp kan insuline ook gegeven worden met een jet injector. Dit naaldloze alternatief duwt insuline door de huid heen op basis van hoge druk. Tijdens de sessie gaan we in op recent onderzoek dat het farmacologische profiel van insulinetoediening per jet injector heeft onderzocht. Naast het farmacologische profiel komt ook de toediening van insuline per jet injector bij specifieke groepen aan bod, zoals bijvoorbeeld bij patiënten met een hoger BMI.
Deze lunchsessie wordt aangeboden door Spruyt Hillen.

Spreker(s)
Deze sessie wordt verzorgd door

Vrouw E. Engwerda, Radboud UMC Nijmegen