De rol van de (diabetes)podotherapeut bij de diabetische voet

De rol van de (diabetes)podotherapeut bij de diabetische voet

12.15 – 12.45 uur

Zoals reeds jaren bekend is de behandeling van de diabetische voet niet gemakkelijk. Multidisciplinair werken is hierbij dan ook van groot belang.

Een belangrijk onderdeel om multidisciplinair te kunnen werken is het hebben van kennis van elkaars competenties en expertisegebieden. De pedicure met diabetes aantekening, medisch pedicure, podotherapeut, diabetesverpleegkundige, internist, vaatchirurg, revalidatiearts, dermatoloog en orthopedisch schoenmaker, allen hebben ze verschillende competenties op het gebied van de diabetische voet. Hierbij is goede communicatie van groot belang voor optimale zorg. Regelmatige podotherapeutische zorg voor patiënten met een hoog risico op het ontstaan van een voetulcus leidt tot een verlaging van de ernst van ulcera en incidentie van amputaties. Preventie van ulcera is het ultieme doel van elke professional die diabetische voeten behandeld. Het tijdig opsporen en behandelen van risicofactoren is een belangrijke taak van de podotherapeut. Sinds 2010 bestaan er naast podotherapeuten ook gespecialiseerde podotherapeuten op het gebied van de diabetische voet: de diabetespodotherapeuten. Wat zijn nu de rollen van de podotherapeut en de diabetespodotherapeut binnen de diabetische voetzorg? Op deze vraag geven wij u graag antwoord in deze sessie. Deze lunchsessie wordt aangeboden door NVvP/NVvDP.

Spreker(s)
Deze sessie wordt verzorgd door

man Rene Ottens, secretaris NVvDP en diabetespodotherapeut
man Bart Ojen, diabetespodotherapeut te Valkenswaard en Bilthoven