Bijzondere doelgroepen: vluchtelingen, ramadan en laaggeletterdheid

2.3 Bijzondere doelgroepen: vluchtelingen, ramadan en laaggeletterdheid

Thema 2. Preventie en zorg op maat

Bij vluchtelingen is sprake van stapeling van risicofactoren ‘meegebracht’ uit het land van herkomst én risicofactoren ‘opgedaan’ in Nederland. Cijfers over prevalentie van diabetes en risicofactoren op basis van gegevens van 60.000 asielzoekers. En de bijdrage van de toolkit aan een veilige manier van vasten voor de moslims met diabetes die mee willen doen aan de ramadan.

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

Geelhoed Nel Geelhoed-Duijvestijn, internist in Medsich Centrum Haaglanden Den Haag
Goosen Drs. Simone Goosen, senior beleidsmedewerker asielzoekers, Publieke Gezondheid & Veiligheid Nederland en epidemioloog, Sociale Geneeskunde, AMC
Foto Adhien - NDD2014 Drs. P. (Prem) Adhien, apotheker bij Service apotheek van Waert te Rotterdam; epidemioloog/docent bij vakgroep Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacie aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan Universiteit Utrecht

 

>> Terug naar programma-overzicht