Patiëntprofielen en zorg op maat

2.1 Patiëntprofielen en zorg op maat

Thema 2. Preventie en zorg op maat
Onderdeel van NDF College Tour

Dé patiënt met diabetes bestaat niet. De populatie met (een hoog risico op) diabetes kent een grote diversiteit en verandert. Een nieuwe NDF Werkgroep heeft de opdracht gekregen een plan van aanpak te schrijven voor de ontwikkeling van patiëntprofielen voor diabetes type 1, diabetes type 2 en hoogrisicogroepen. Op 28 maart presenteren zij hun eerste bevindingen.

Spreker
Deze sessie wordt verzorgd door:

Guy Rutten Prof. dr. Guy Rutten
Juliuscentrum afd. Huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht

.

NDF voorzitter Steven Lamberts: Buitenland kijkt jaloers naar ontwikkeling in Nederland
Het Nederlandse diabetesveld bewijst zich opnieuw als koploper door een ontwikkeling in gang te zetten van zorgstandaard naar zorg op maat. Een ontwikkeling die ook in het buitenland met grote belangstelling en enige jaloezie wordt gevolgd. Met als commentaar: we hebben het er allemaal over, jullie doen het gewoon. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de NDF werkgroep Patiëntprofielen onder voorzitterschap van de hoogleraren Guy Rutten en Eelco de Koning.
Het is vanwege het grote belang van deze ontwikkeling en de impact die ze zal hebben, dat Steven Lamberts het NDF college van Guy Rutten typeert als een koplopers-college dat u niet mag missen.

 

>> Terug naar programma-overzicht