Transitie van kinderarts naar internist

2.7 Transitie van kinderarts naar internist

Thema 2. Preventie en zorg op maat

Jongeren met diabetes: tussen wal en schip of veilig naar de overkant?! Ervaringen uit de kinderpraktijk.

  • Waarom is speciale aandacht voor transitie bij jongeren met diabetes nodig?
  • Transitiezorg gaat om meer aandacht voor zelfmanagement van de jongere én betere organisatie van de transfer
  • Maak kennis met praktische, evidence-based interventies om een jongere met diabetes en zijn ouders optimaal te begeleiden?

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

Vrouw Marieke Vergeer, kinderarts
Foto Brandsma - NDD2014 Dr. Annelies Brandsma, kinderarts, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
AnneLoes van Staa Dr. AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg, werkzaam bij Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam

 

>> Terug naar programma-overzicht