Voeding: over rode wijn en drinkvoeding

2.6 Voeding: over rode wijn en drinkvoeding

Thema 2. Preventie en zorg op maat

Rode Wijn in Zorg op Maat?
Rode wijn is de enige alcohol-houdende drank die bij matig gebruik bekend staat als gezond. Dat heilzame effect wordt met name toegeschreven aan oligomere procyanidines (OPCs). Onderzoek wijst uit dat OPCs in de behandeling van microvasculaire complicaties bij diabetes aan een bijzondere voedingsbehoefte voldoen. Rode wijn, OPCs, hoe specifiek moet het zijn in de dagelijkse Zorg op Maat?

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

Muls prof dr em Erik Muls, Departement Endocrinologie en Voeding, UZ Gasthuisberg, KULeuven
man dr. Anton Roks, wetenschappelijk onderzoeker aan de afdeling vasculaire ziekten en farmacologie van het Erasmus MC

 

>> Terug naar programma-overzicht