Lage gezondheidsvaardigheden en therapietrouw

3.1 Lage gezondheidsvaardigheden en therapietrouw

Thema 3. Patiënt & participatie

Therapietrouw: wat werkt wel en wat niet; tijdens deze sessie een update anno 2014. Met daarbij specifieke aandacht voor laaggeletterden.

Spreker
Deze sessie wordt verzorgd door:

Vrouw drs. B.(Brigit) A.D. van Soest-Segers, beleidsadviseur bij de KNMP (apotheker)
Foto Adhien - NDD2014 drs. P. (Prem) Adhien, apotheker bij Service apotheek van Waert te Rotterdam; epidemioloog/docent bij vakgroep Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacie aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan Universiteit Utrecht

 

>> Terug naar programma-overzicht