Nieuwe zorg: regioregie, proeftuinen en integrale zorg

4.4 Nieuwe zorg: regioregie, proeftuinen en integrale zorg

14.30 – 15.15 uur
Thema 4. Nieuwe zorgconcepten

Aandacht voor verschillende verbetermogelijkheden: hoe leidt regioregie tot betere en betaalbare zorg? Wat is populatiemanagement en wat gebeurt er op dit terrein in Nederland? Een kijkje in de keuken van de Landelijke Monitor proeftuinen populatiemanagement. Daarnaast aandacht voor de stap die nog kan worden gemaakt op het gebied van integraliteit.

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

Baan Dr. Caroline Baan, afdelingshoofd Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie RIVM
man Ronald van Breugel
Wiro Gruisen Wiro Gruisen, manager Regioregie bij zorgverzekeraar CZ
(regioregie op www.cz.nl/zorgaanbieder)

 

>> Terug naar programma-overzicht