Nieuwe richtlijnen

5.3 Nieuwe richtlijnen

Thema 5. Capita selecta

De diabeteszorg is verrijkt met twee nieuwe richtlijnen: de NHG Standaard en de NIV-richtlijn. Wat is nieuw? Wat moet de behandelaar echt weten?

Sprekers
Deze sessie wordt verzorgd door:

Guy Rutten prof. dr. Guy Rutten, Juliuscentrum afd. Huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht
Potter dr. Bert Jan Potter van Loon, internist-nefroloog Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam

 

>> Terug naar programma-overzicht