Eervolle onderscheiding voor Prof. Frank Snoek

Het heeft ZKH Koning Willem-Alexander behaagd Prof. dr. F.J. Snoek, hoogleraar in de Medische Psychologie, in het bijzonder op het gebied van diabetes, op 16 oktober 2020 te onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Frank Snoek, werkzaam bij het Amsterdam UMC, kreeg de onderscheiding uitgereikt vanwege zijn baanbrekend wetenschappelijk onderzoek betreffende de medische psychologie. Zijn onderzoek behoort internationaal gezien tot de top, temeer vanwege de grote toepasbaarheid van de inzichten in de klinische praktijk. Hij is een gezaghebbend expert op het gebied van de medisch psychologische aspecten in de zorg voor mensen met diabetes. Snoek heeft een internationaal erkende voortrekkersrol als ontwikkelaar van nieuwe psychologische behandelmethoden. Veel wetenschappers en zorgverleners zijn door hem opgeleid en begeleid en dragen op hun eigen wijze bij aan de verbetering van de zorg.

Gedurende zijn loopbaan heeft Snoek tal van bestuurlijke en nevenfuncties vervuld, zowel in nationale als internationale gremia. Een goed voorbeeld hiervan is het voorzitterschap van de programmacommissie Zorg én Perspectief bij vermogensfonds FNO, gericht op jongeren met een chronische aandoening. Eén van zijn belangrijkste internationale initiatieven is het oprichten en uitbouwen van de PsychoSocial Aspects of Diabetes (PSAD) geweest als officiële koepel van de Europese koepel van diabetesonderzoek. Hij was daarvan de eerste voorzitter.

Op diverse momenten in zijn loopbaan werden zijn uitzonderlijke wetenschappelijke prestaties (h)erkend en vielen hem eervolle prijzen ten deel. Zo ontving Snoek vorig jaar, als eerste niet-Amerikaan, de internationaal prestigieuze ADA Richard Rubin Award.

Toelichting
De Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste en hoogste civiele ridderorde in Nederland. Koning Willem I heeft de Orde ingesteld op 29 september 1815. Iemand komt in aanmerking voor een onderscheiding in deze orde als een prestatie van zeer exceptionele aard voor de samenleving is geleverd.
De koninklijke onderscheiding is door loco-burgemeester Rein Kroon van gemeente De Ronde Venen (de woonplaats van Frank Snoek) uitgereikt tijdens de Nationale Diabetes Dag 2020, het congres dat ditmaal in het teken stond van het 25-jarig jubileum van de Nederlandse Diabetes Federatie met een keynote van decorandus over het welzijn van de diabetesprofessionals.