Inschrijven

Gewoon een kaartje kopen kan ook!
U wilt er vrijdag 18 maart bij zijn maar u heeft zich nog niet ingeschreven? Geen probleem! Online aanmelden lukt niet meer, maar gewoon een kaartje kopen bij de registratiebalie kan zeker wel.
Nationale Diabetes Dag 2016 vindt plaats op vrijdag 18 maart 2016 in De Rijtuigenloods in Amersfoort. U bent van harte welkom!

De Rijtuigenloods
Terrein ‘de Wagenwerkplaats’
Piet Mondriaanplein 61
3812 GZ Amersfoort
www.derijtuigenloods.nl
Routebeschrijving naar De Rijtuigenloods

Programma
Het programma van NDD 2016 omvat 30 verschillende sessies; verdeeld over 5 themalijnen. Het programma is samengesteld in samenwerking met de NDF-lidorganisaties en in nauwe samenwerking met de achterban. Klik hier voor het volledige programma.

NDD 2016 is bedoeld voor alle professionals voor wie diabeteszorg een missie is: (kinder)diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners, (huis)artsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, internisten, apothekers, doktersassistenten, diëtisten, podotherapeuten, kinderartsen, jeugdverpleegkundigen, wetenschappers, gezondheidsbevorderaars, managers en beleidsmakers in de zorg en professionals bij zorggroepen, zorgverzekeraars, overheid, koepelorganisaties. 

Kosten
De kosten voor deelname aan NDD 2016 bedragen per persoon:

 • € 185,- regulier tarief
 • € 85,- studententarief (voltijdstudenten, insturen kopie studentenkaart is verplicht)

Annulering
Bent u verhinderd? Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Bij annulering t/m 4 maart 2016 wordt € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 4 maart 1016 kunnen wij geen restitutie verlenen. Vervanging van deelnemers is uiteraard altijd mogelijk.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:

 • ABAN (sociaal geneeskundigen, huisartsen en andere specialisten): 5 punten
 • EADV, de beroepsorganisatie voor diabetes zorgverleners:
  Zorgvrager gebonden domein: 4 punten
  Organisatiegebonden domein: 3 punten
  Professiegebonden domein: 3 punten
 • KNGF: 5 punten.
 • NVvPO: 5 punten.
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen: 5 punten
  Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen: 5 punten
  Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg: 5 punten
  Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen: 5 punten
  Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen: 5 punten
 • Kwaliteitsregister V&V
  Scholing Diabetes Zorg: 5 punten
  Scholing Jeugdverpleegkunde: 5 punten
  Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek: 5 punten
  Scholing Praktijkverpleegkunde: 5 punten
 • OA (KNMP): 4,5 punten
 • NVDA: 5 punten
 • ADAP (o.a. NVD, EN, VvOCM en NVvP: 5 punten