Algemene informatie

Nationale Diabetes Dag 2020 wordt georganiseerd door de Nederlandse Diabetes Federatie in samenwerking met Springer Healthcare.

Datum en locatie
Nationale Diabetes Dag 2020 vindt plaats op vrijdag 16 oktober 2020 als online evenement met live uitzendingen vanuit NBC Nieuwegein.

Gratis te bekijken
De Nationale Diabetes Dag wordt vindt dit jaar online plaats. Het programma wordt op vrijdag 16 oktober live uitgezonden vanuit NBC Nieuwegein.

Doelgroep
NDD 2020 is bedoeld voor alle professionals voor wie diabeteszorg een missie is: (kinder)diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners, (huis)artsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, internisten, apothekers, doktersassistenten, diëtisten, professionals diabetische voet, kinderartsen, jeugdverpleegkundigen, wetenschappers, gezondheidsbevorderaars, managers en beleidsmakers in de zorg en professionals bij zorggroepen, zorgverzekeraars, overheid, koepelorganisaties.

Accreditatie

Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten voor NDD Online dient u alle programmaonderdelen te volgen, actief te participeren door pollvragen te beantwoorden en een voldoende te halen voor de posttoets. De link naar de posttoets ontvangt u in de week van 19 oktober.

Geaccrediteerd voor *6 punten onder nummer 387937 door:

 • ABAN (sociaal geneeskundigen, huisartsen en andere medische specialisten) 
 • ADAP Accreditatie Deskundigheidbevorde Activiteiten Paramedici (algemene scholing voor ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huidtherapeuten, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, MBB’ers)
 • KABIZ – Doktersassistenten (CADD van de NVDA)
 • KABIZ – Medisch voetverleners (NMMV)
 • Kwaliteitsregister V&V (POH, diabetes, praktijk-, jeugd en kinderverpleegkunde)
 • *KNMP-OA (5 accreditatiepunten)
 • NVvPO 
 • VSR, Verpleegkundig Specialisten Register 
 • ProCert, 3 punten Professionaliteit en 3 punten Voetzorg

Accreditatie is aangevraagd bij:

 • KNGF

Vragen en antwoorden

 • Waar kan ik de live stream op 16 oktober volgen?
  Op de congres-website Nationale Diabetes Dag
 • Moet ik mij aanmelden om te kunnen kijken?
  Ja dat wel. En dat kan hier
 • Wat kost het eigenlijk?
  Daar kunnen we kort over zijn, het is gratis
 • En krijg ik alsnog accreditatiepunten?
  In principe wel, als u de hele dag deelneemt
 • Hoe wordt gecontroleerd?
  Met vragen tussendoor die u moet beantwoorden en een posttoets achteraf
 • Kan ik er ook voor kiezen om slechts aan een deel van het programma mee te doen?
  Zeker, dat kan, maar dan krijgt u geen accreditatiepunten
 • Kan ik ook deels live kijken en deels achteraf?
  Ja, dat kan, maar om accreditatiepunten te verdienen moet alles live worden bekeken.