eHealth in de praktijk

2.4 eHealth in de praktijk

Ronde 4: 14.30 – 15.15 uur

Digitale ontwikkelingen voor consumenten en ook in de medische zorg gaan de laatste jaren met sprongen vooruit. In deze sessie worden ontwikkelingen geschetst en geïllustreerd met praktische voorbeelden. Dit alles om antwoord te geven op de vraag hoe de zorg kan worden verbeterd door inzet van (meer) digitale mogelijkheden. Een specifieke toepassing daarvan blijkt uit het Diamuraal onderzoek naar gebruik van een patiëntenportalen en koppelingen met KIS met als doel patiënten sneller bij de juiste behandelaar te krijgen.

Integrale zorg voor patiënten met diabetes met nieuwe digitale oplossingen
De gezondheidszorg in Nederland is van uitstekende kwaliteit. Echter, de organisatie van zorg waarbij de behoeften van de patiënt centraal staan blijkt lastig. Vaak ligt de oorzaak bij het niet beschikbaar hebben van de juiste en actuele informatie. Zorg is een informatie gedreven proces: diagnostiek, behandeloverwegingen, acties, bijstellingen zijn gebaseerd informatie van de patiënt zelf, mantelzorgers, protocollen en betrokken zorgverleners. De laatste jaren zijn de digitale ontwikkelingen voor consumenten en ook in de medische zorg met enorme stappen vooruit gegaan. Internet, mobiele telefoons en zorg informatiesystemen maken een digitale wereld mogelijk om diabetes beter (zelf) te managen. Niet alleen voor de patiënt maar voor alle betrokkenen. Technologisch staan wij niet meer ver af van deze integrale digitale ondersteuning voor diabetes. De uitdaging is hoe wij de zorg anders krijgen georganiseerd zodat ieder van deze mogelijkheden optimaal kan profiteren.

In deze lezing worden deze ontwikkelingen geschetst en geïllustreerd met praktische voorbeelden. De belangrijkste vraag zal gaan over hoe u zelf de diabeteszorg nu ervaart en hoe deze zorg met de digitale mogelijkheden zou kunnen zijn.

Spreker
Deze sessie wordt verzorgd door:

Guldemond-foto-50-65 Dr. Nick Guldemond PhD DSc (med)
Associate Professor Integrated Care & Technology. Werkzaam als medisch wetenschapper bij University Medical Centre Utrecht.
vrouw-50-65 Lioe-ting Dijkhorst-Oei
Internist-vasculair geneeskundige, Meander Medisch Centrum Amersfoort.

 

>> Terug naar programma-overzicht