Personalized Diabetes Care – van jaarcontrole naar jaargesprek

2.2 Personalized Diabetes Care – van jaarcontrole naar jaargesprek

Ronde 2: 11.15 – 12.00 uur

Zorg op maat bestaat niet zonder het goede gesprek. Het periodieke gesprek waarin arts en patiënt zich samen buigen over gezondheidsgerelateerde en persoonsgebonden factoren, die van invloed zijn op iemands leven met diabetes. De NDF ontwikkelde daarvoor een gespreksmodel dat in 2016 in een grootschalig onderzoek onder 100 artsen en 2500 patiënten wordt getest op bruikbaarheid en meerwaarde. Maak kennis met het model en de eerste resultaten uit het onderzoek!

Spreker
Deze sessie wordt verzorgd door:

Heidi van Vugt Dr. Heidi van Vugt
Projectleider Personalized Care, NDF.
Bertien Hart Dr. H.E. Hart
Huisarts en kaderarts diabetes bij de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra te Utrecht.
Guy Rutten Prof. dr. Guy Rutten
Juliuscentrum afdeling Huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht.
Diana Rietdijk Diana Rietdijk
Kaderarts diabetes.
Jan Palmen J.V.H. (Jan) Palmen
Kaderhuisarts DM, Aarveld Medisch Centrum, Heerlen.

 

>> Terug naar programma-overzicht