Shared Decision-Making

2.1 Shared Decision-Making

Ronde 1: 09.45 – 10.30 uur

Een sessie die ingaat op vragen rondom shared dicision making bij de (medicamenteuze) behandeling van mensen met diabetes. Waar staan we nu en welke kant kunnen we op om tot zinvolle gezamenlijke besluitvorming bij de behandeling van diabetes te komen? Door met elkaar te praten lukt het om te komen tot zorg die niet aandoeningsgericht, maar persoonsgericht is. NPCF gaat o.a. in op hoe Samen Beslissen leidt tot zorg op maat.

Diabeteszorg op maat: Samen Beslissen
De technologie en het wetenschappelijk onderzoek over diabetes ontwikkelen zich snel. Daarmee worden belangrijke verbeteringen gemaakt in de behandeling van diabetes. Maar wat betekent dit in het leven van mensen met diabetes? Hoe komen we tot zorg die niet aandoeningsgericht, maar persoonsgericht is? Daar kom je alleen achter door er met elkaar over te praten. In haar bijdrage gaat Heleen Post (patiëntenfederatie NPCF) in op hoe Samen Beslissen leidt tot zorg op maat. En op welke manier de patiëntenfederatie daarin een bijdrage levert.

Shared decision making bij de behandeling van diabetes: wat is het en hoe doen we dat?
Petra Denis gaat in op verschillende vragen rondom shared decision making bij de (medicamenteuze) behandeling van mensen met diabetes. Allereerst, wat verstaan we onder shared decision making bij het nemen van beslissingen over de behandeling? Welke beslissingen neemt de behandelaar, welke neemt de patiënt en welke zouden ze gezamenlijk moeten nemen? Vervolgens worden er voorbeelden en inzichten getoond vanuit het onderzoek en de praktijk over de waarde en het gebruik van keuzehulpen bij het maken van gezamenlijke beslissingen. De nadruk ligt daarbij op mensen met type 2 diabetes, die naast hun diabetes medicatie ook te maken hebben met medicatie voor andere risicofactoren, zoals hoge bloeddruk en cholesterol. Vanuit deze bevindingen zal een overzicht gegeven worden van waar we nu staan en welke kant we op kunnen om tot zinvolle gezamenlijke besluitvorming bij de behandeling van diabetes te komen.

Spreker(s)
Deze sessie wordt verzorgd door:

Post-foto-50-65 Mr. Heleen Post
Teammanager Patiëntenfederatie NPCF
Denig-foto-50-65 Prof. dr. Petra Denig
Professor in Drug Utilisation Quality, Department of Clinical Pharmacy and  Pharmacology, University Medical Center Groningen

 

>> Terug naar programma-overzicht