Zelfmanagement in de spreekkamer

2.3 Zelfmanagement in de spreekkamer

Ronde 3: 13.00 – 13.45 uur

Hoe staan we ervoor met zelfmanagement? Welke interventies werken, welke effecten zijn te zien, hoe beinvloedt zelfmanagement de zorgconsumptie, is er iets te zeggen over belemmerende en bevorderende factoren en wat betekent dit allemaal voor de praktijk? NIVEL, RIVM, CBOimpact en TNO komen met antwoorden op basis van de kennissynthese die zij uitvoerden in opdracht van ZonMw en in samenwerking met de coöperatie Zelfzorg Ondersteund.

Tijdens de sessie wordt ingezoomd op concrete oplossingsrichtingen en vervolgacties voor u of uw organisatie. Met aandacht voor de ZO! implementatiekoffer en voor het Scan & plan traject dat nu in veel zorggroepen loopt. Met ervaringsdeskundigheid van een huisarts en praktijkondersteuner.

De sessie sluit af met een vraaggesprek met een huisarts en praktijkondersteuner over hun ervaringen: welke activiteiten hebben zij gestart op gebied van zelfmanagement-implementaties? Hoe hebben trainingen en tools effect gehad op henzelf en op patiënten? Pieter Jeekel interviewt in dit vraaggesprek  AnneDiet Riphagen (POH), Frits Cleveringa (kaderhuisarts DM) en Ingeborg Weuring (zorggroep Medrie).

Spreker(s)
Deze sessie wordt verzorgd door:

Lemmens-foto-100-130 Dr. Lidwien Lemmens
Zorgonderzoeker Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Pieter Jeekel Pieter Jeekel
Directeur coöperatie Zelfzorg Ondersteund.

 

>> Terug naar programma-overzicht