Zorginkoop op maat

2.6 Zorginkoop op maat

Ronde 5: 15.30 – 16.15 uur

Zelfmanagement: hoe werkt dat tussen zorggroep en zorgverzekeraar?
De sessie begint met een korte uiteenzetting over Zelfzorg Ondersteund en het Scan & plan proces.
Vervolgens delen twee zorggroepen, in verschillende stadia in het contracterings en aanvraagproces, en een zorginkoper hun ervaringen: hoe verloopt het Scan & plan proces concreet? En ook: hoe verhouden de huidige inkoopafspraken zich tot de initiële investering waar via de Kom Verder aanvraag een beroep op gedaan kan worden?
Tenslotte ook ruimte en aandacht voor uw vragen over zorginkoop op maat!

Pieter Jeekel interviewt tijdens deze sessie Casper Besters (CZ), Dan Hoevenaars (Synchroon), Stephan Hermsen (o.a. ook werkzaam bij Vilans) en Frank van Summeren (Chronos).

Spreker
Deze sessie wordt verzorgd door:

Pieter Jeekel Pieter Jeekel
Directeur coöperatie Zelfzorg Ondersteund.

 

>> Terug naar programma-overzicht