… bij volwassenen: oncologie & hart en vaat & lever

3.3 Diabetes: veel om het lijf (en aan het hoofd) … bij volwassenen: oncologie, hart & vaat, lever

Ronde 3: 13.00 – 13.45 uur

Diabetes hangt op heel veel verschillende manieren samen met andere aandoeningen. Zo berust het ontstaan ten dele op dezelfde risicofactoren als kanker, kunnen diabetes en hart&vaat-aandoeningen veel meer in samenhang worden behandeld en beïnvloedt een vette lever diabetes. Tijdens deze sessie gaan drie experts in op de relatie van diabetes met drie belangrijke gebieden: oncologie, hart&vaat en lever.

Diabetes en oncologie
Het onstaan van diabetes en kanker berust ten dele op dezelfde risicofactoren. Als patiënten met kanker ook diabetes hebben, kan dit zowel de behandelingskeuze als de bijwerkingen van de behandeling beïnvloeden. Ook kan de diabetes -tijdelijk- minder goed onder conctrole te krijgen zijn. Deze aspecten worden aan de hand van casuïstiek door An Reyners besproken.

Diabetes: het lijf en hoofd in samenhang. Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit
Het bespreken van de samenhang en aanpak rond preventie en zorg voor mensen met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. In de praktijk blijken deze aandoeningen nog onvoldoende in samenhang behandeld te worden, terwijl er veel gemeenschappelijke risicofactoren zijn en de aandoeningen oorzakelijk nauw met elkaar samenhangen. Een uniforme aanpak is ook van belang voor de behandeling van eventueel aanwezige risicofactoren. Prof. Dr. H.A.H. Kaasjager informeert u hierover.

Diabetes en levervetting: wat is de rol van voeding en bewegen?
Overgewicht gaat gepaard met een overmaat aan vetopslag in het lichaam. Het merendeel van het vet zal worden opgeslagen in het vetweefsel, maar vet kan ook stapelen in spieren, het hart en de lever. Vervetting van de lever is een risicofactor voor het krijgen van type 2 diabetes en leidt tot insuline resistentie. Bovendien gaat een vervette lever gepaard met een verstoord lipidenmetabolisme en kan daarbij bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten. Het is reeds bekend dat inspanning/bewegen een van de beste manieren is om type 2 diabetes te voorkomen en te genezen. Bovendien is bekend dat bewegen een gunstig effect heeft op risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Hoe bewegen dat doet is nog deels onbekend? Recente data suggereren dat bewegen niet alleen gunstige effecten heeft op de spieren, maar ook op de lever. Zo zou door training, de vervetting van de lever verminderen en de insuline gevoeligheid verbeteren.
In deze presentatie bespreekt en presenteert Patrick Schrauwen de aspecten en recente data over de rol van voeding en bewegen bij het ontstaan en voorkomen van een vette lever, en hoe dit diabes beinvloedt.

Spreker(s)
Deze sessie wordt verzorgd door:

An Reyners Dr. A.K.L. (An) Reyners
Medisch oncoloog.
Kaasjager-foto-50-65 Prof. dr. H.A.H. (Karin) Kaasjager
Internist, afdeling interne geneeskunde UMCU
Schrauwen-foto-50-65 Prof. Patrick Schrauwen
Hoogleraar metabole aspecten van type 2 diabetes. Werkzaam aan de vakgroep humane biologie van de universiteit Maastricht

 

>> Terug naar programma-overzicht