… bij kinderen: CF en eetstoornissen

3.1 Diabetes: veel om het lijf (en aan het hoofd) … bij kinderen:
CF en eetstoornissen

Ronde 1: 09.45 – 10.30 uur

Plus lancering mijnkindheeftdiabetes.com.

Diabetes bij Cystic Fibrosis (CFRD)
Bij Cystic Fibrosis komt frequent glucose intolerantie voor omdat naast de exocriene dysfunctie,bekend bij cystic fibrosis ook de endocriene functie van de pancreas tekort gaat schieten. Het is belangrijk dat dit herkend en behandeld wordt omdat anders energie intake verloren gaat en de te hoge glucose spiegels ook in de longen tot meer infecties aanleiding geven en dus achteruitgang van de longfunctie. Dit leidt tot verhoogde mortaliteit. Om glucose intolerantie te herkennen dienen CF patiënten te worden gescreend door middel van een OGTT en bij gestoorde oploop van de glucose waarden verder in kaart te worden gebracht en zonodig behandeld. In deze sessie zullen aan de orde komen de screening bij CF patiënten door middel van een OGTT en het verdere beloop bij een afwijkende uitslag (IGT/CFRD) volgens een CF protocol dat gebruikt wordt bij Diabeter.

Eetstoornissen bij diabetes type 1
Eetstoornissen bij diabetes zijn complexe problemen om te behandelen, zowel medisch als psychologisch. De combinatie van de aandacht voor eten en maaltijdplanning die noodzakelijk is voor diabetesmanagement, het risico op gewichtstoename, een negatief lichaamsbeeld, chronisch verhoogde bloedsuikers, depressie, angst, schaamte en slechte diabeteszelfzorg is complex en een uitdaging voor zowel de patiënt als de dokter. Vroeg opsporen van risicofactoren en mogelijkheid tot vroege interventie zijn essentieel. In deze sessie zullen wij ons richten op de mogelijkheden eetstoornissen te voorkomen en te ontdekken. Ook de problemen tijdens de behandeling van de eetstoornis ten aanzien van de diabetesregulatie zullen aan de orde komen.

Spreker(s)

Deze sessie wordt verzorgd door:

nuboer-foto-50-65
Roos Nuboer
Kinderarts-diabetoloog, Meander MC Amersfoort

Jet Stokvis
Jet Stokvis-Brantsma
Kinderarts-endocrinoloog, Diabeter

Eilander-foto-50-65
Drs. Minke Eilander
Promovenda medische psychologie VUmc.

 

>> Terug naar programma-overzicht