… bij (kwetsbare) ouderen: nieren & cognitieve stoornissen

3.5 Diabetes: veel om het lijf (en aan het hoofd)… bij (kwetsbare) ouderen: nieren & cognitieve stoornissen

Ronde 4: 14.30 – 15.15 uur

Nefropathie is een bekende microvasculaire complicatie bij diabetes. Tijdens deze sessie wordt de prevalentie specifiek in Nederland belicht en wordt ingegaan op veranderingen in de loop van de laatste 20 jaar. Daarnaast worden toekomstscenario’s geschetst.
Dat ook cognitieve stoornissen een mogelijke complicatie is, is nog wat minder bekend. Waar komt dat door? En vooral: wat kunnen we eraan doen?

Diabetes en nieren: hoe groot is het probleem in Nederland?
Nefropathie is een van de bekende microvasculaire complicaties bij diabetes. De prevalentie verschilt wereldwijd beduidend, en er worden suggesties gedaan voor de mogelijke verklaring voor die sterk verschillende prevalentie. Binnen de presentatie wordt uiteraard specifiek ingegaan op de Nederlandse situatie, de veranderingen in de loop van de laatste 20 jaar en de mogelijke toekomstscenario’s, wederom binnen Nederland. Op de behandeling wordt niet ingegaan, daar is een kwartier te kort voor.

Spreker(s)
Deze sessie wordt verzorgd door:

man-50-65 Prof. dr. H.J.G. Bilo
FRCP, internist, Isala klinieken, Zwolle en UMC, Groningen.

 

>> Terug naar programma-overzicht