Beweegarmoede

4.3 Beweegarmoede

Ronde 2: 11.15 – 12.00 uur

Tijdens deze sessie aandacht voor twee aspecten van beweegarmoede. Enerzijds wordt vanuit bio-sociale invalshoek gekeken hoe gedragsverandering kan worden beïnvloed en beweegarmoede kan worden bestreden. Anderzijds is er aandacht voor de medische begeleiding bij sport en bewegen, waarbij knelpunten en vooral verbeterpunten worden benoemd.

Mindsetting en Nudging als katalysatoren van gedragsverandering
Vanuit een bio-sociale invalshoek zet Mathieu de Greef uiteen op welke manier gedragsverandering, in het bijzonder het veranderen van beweeggedrag, op een effectieve manier kan worden beïnvloed. Er wordt aandacht besteed aan verschillende perspectieven van gedragsverandering en de uitgangspunten en aanpak van de bio-sociale invalshoek van gedragsverandering bij patiënten en ouderen worden uiteengezet. Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan effecten op gedragsbehoud.

Patiënten kritisch over medische begeleiding bij sport en bewegen
In medische richtlijnen voor diabetes is advisering en begeleiding bij bewegen en sport een belangrijk onderwerp (NDF, 2012), vooral bij type 2 diabetes (NHG, 2013). Hoe mensen met diabetes, zowel type 1 als type 2, deze zorg ervaren, is een belangrijk onderwerp in het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte (2013-2017). Uit ons vragenlijstonderzoek komt naar voren dat patiënten hier kritisch over oordelen: een derde geeft aan dat er geen of nauwelijks aandacht voor het onderwerp is in het behandeltraject en slechts één op de vijf geeft aan goede begeleiding te hebben ervaren. Ook uit onze interviewstudie komen kritische geluiden naar voren.
In deze sessie gaat Mirjam Stuij hier nader op in en willen we tevens ervaren knelpunten en verbeterpunten benoemen en bediscussiëren vanuit de kant van zorgverleners.

Spreker(s)
Deze sessie wordt verzorgd door:

Greef-foto-50-65 Mathieu de Greef
Onderzoeker Bewegingswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen en Lector Ouderenzorg Hanzehogeschool Groningen.
Stuij-foto-50-65 Mirjam Stuij, MSc.
Onderzoeker VUmc (Metamedica/EMGO+ Instituut) en Mulier Instituut.

 

>> Terug naar programma-overzicht